czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Fiasko emisji funduszu Ipopema Benefit 3

msd | 21 listopada 2022
Pomimo wydłużenia okresu subskrypcji, funduszowi nie udało się przekroczyć progu emisji, ustalonego tym razem na 4,8 mln zł.

W trwającej blisko sześć tygodni ofercie funduszowi Ipopema Benefit 3 FIZAN nie udało się zebrać zapisów na co najmniej 39 tys. certyfikatów inwestycyjnych o równowartości prawie 4,8 mln zł. Tym samym emisja nie doszła do skutku.

Dla funduszu była to druga oferta publiczna prowadzona na podstawie obecnego prospektu. Pierwsza emisja, prowadzona przez większość sierpnia i września, przyniosła mu 10,6 mln zł wpływów.

Na podstawie bieżącego prospektu Benefit będzie mógł wyjść do inwestorów po pieniądze jeszcze siedmiokrotnie. Zgodnie z pierwotnym założeniami, najbliższa oferta powinna ruszyć 7 grudnia.  

Ipopema Benefit 3 FIZAN to fundusz współzarządzany przez CVI DM i Ipopemę TFI. Inwestuje on przede wszystkim w prywatny dług firm faktoringowych, pożyczkowych i windykacyjnych. Za cel stawia sobie on zarabianie 4-6 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Według ostatniej wyceny, datowanej na 31 października, fundusz miał 81,6 mln zł aktywów netto. Wykazywał on 1,9 proc. trzymiesięcznej stopy zwrotu. W horyzoncie 12 i 24 miesięcy zarobił on dla inwestorów kolejno 1,08 oraz 6,5 proc.

Starsze serie certyfikatów Benefitu notowane są na GPW, gdzie dyskonto w ich ofertach sprzedaży dochodzi obecnie do 7,5 proc. względem ostatniej statutowej wyceny (fundusz realizuje umorzenia dwa razy w roku, ale nie wcześniej niż po 18 mies. od przydziału danej serii CI).

Więcej wiadomości o Ipopema Benefit 3 FIZAN

Więcej wiadomości kategorii Emisje