wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

Fitch obniżył rating VR Getin Noble Banku

msd | 19 października 2021
Viability rating, czyli tzw. rating indywidualny, który służy niezależnej od czynników zewnętrznych ocenie wiarygodności kredytowej banku, został obniżony z ccc do cc.

Wraz z obniżeniem oceny VR Getin Noble Banku agencja Fitch wycofała ją także z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Z listy tej wycofane zostały też trzy inne ratingi, które nie uległy zmianie – ocena długookresowa (CCC), ocena długookresowa w skali krajowej (B pol) oraz ocena krótkookresowa w skali krajowej (B pol).

Sam fakt obniżenia oceny VR banku agencja wytłumaczyła – niedawno ogłoszonym – naruszeniem unijnego wymogu w zakresie współczynnika Tier 1 (w GNB spadł on do 5,8 proc. wobec wymaganych 6 proc.). Zdaniem Fitch’a, mało prawdopodobne, aby bank był w stanie trwale powrócić powyżej 6-proc. progu współczynnika T1 w okresie najbliższych 12-18 miesięcy. W efekcie, bankructwo banku wydaje się prawdopodobne, wynika z komunikatu agencji. 

„(…) zdarzenie w postaci naruszenia poziomu współczynnika, które stało się podstawą do przedmiotowej decyzji agencji swoje źródło miało przede wszystkim w czynnikach zewnętrznych, niezależnych od prowadzonej działalności operacyjnej banku tj. w notowanej od dłuższego czasu wyraźnej aprecjacji kursu franka szwajcarskiego oraz niekorzystnymi zmianami wycen rynkowych posiadanych przez bank skarbowych papierów wartościowych” – przypomniał Getin Noble Bank.

Według zapewnień banku, wdraża on „wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych”.

Na Catalyst znajduje się 16 serii obligacji GNB o łącznej wartości 680,7 mln zł i terminach spłaty od grudnia 2022 r. do sierpnia 2024 r. Ich rentowności znajdują się na dwucyfrowym poziomie, w większości powyżej 20 proc. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi