niedziela, 30 kwietnia 2017

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A.

Drugi co do wielkości bank detaliczny z polskim kapitałem (po PKO BP). Notowany na GPW. Członek grupy Getin Holding.

Współczynniki kapitałowe

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Relacja kredyty/depozyty

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Jakość portfela kredytowego

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.
W I kw. 2015 r. bank zgodnie z zaleceniami KNF znacznie rozszerzył katalog przesłanek kwalifikujących kredyty do grupy tych z utratą wartości, stąd istotna zmiana we wskaźnikach kredytów zagrożonych oraz wskaźniku pokrycia rezerwami.

Emisje