czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Fitch podniósł rating Orlenu o dwa stopnie

msd | 10 listopada 2022
Agencja Fitch Ratings podniosła długoterminową ocenę paliwowego koncernu z BBB- do BBB+. Tłumaczy to między innymi finalizacją połączenia z PGNiG.

Nowej ocenie na poziomie BBB+ nadano perspektywę stabilną. W sposób analogiczny zmienił się też rating programu emisji euorobligacji Orlenu do 5 mld euro, a także wyemitowanych w jego ramach papierów. Z kolei krótkoterminowy rating spółki został podniesiony z F3 do F2.

W skali krajowej długoterminowy rating koncernu został natomiast podniesiony z A(pol) do AA+(pol). 

Swoją decyzję agencja Fitch tłumaczy zamknięciem połączenia z PGNiG oraz wcześniejszymi transakcjami Orlenu z zakresu fuzji i przejęć. Według analityków agencji, profil kredytowy połączonego koncernu ulegnie poprawie wskutek większej skali działalności i jej dywersyfikacji, a także i stabilniejszych przepływów pieniężnych. 

Według założeń Fitch, połączony koncern utrzyma konserwatywną politykę finansową z deklarowanym celem długu netto poniżej 2,5x zysku EBITDA. 

- Skutecznie realizujemy nasze strategiczne cele. Z sukcesem sfinalizowaliśmy proces połączenia z PGNiG, a wcześniej z Grupą LOTOS i Energą, tworząc tym samym największą w Europie Środkowej grupę paliwowo-energetyczną. Pod względem przychodów jesteśmy wśród 150 firm na świecie. Dywersyfikacja obszarów i jeszcze większa skala działania zapewniają nam płynność finansową, a co za tym idzie możliwość inwestowania w obszary o kluczowym znaczeniu dla budowy przyszłej wartości połączonej grupy. Naszą mocną pozycję w biznesie doceniają analitycy. Ich wysokie oceny stanowią dodatkowy atut w potencjalnych rozmowach dotyczących finansowania kolejnych projektów, kluczowych dla koncernu i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, cytowany w komunikacie.

Dwa tygodnie temu agencja Moody’s podniosła ocenę Orlenu z Baa1 do A3, co odpowiada A- w nomenklaturze dwóch pozostałych największych agencji. 

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Orlenu, z czego tylko wygasające niebawem papiery PKN1222 są realnie dostępne dla inwestorów indywidualnych (nominał PKN1225 to 100 tys. zł, a PKN0528 to 500 tys. EUR). W czwartek wyceniane są one na 99,99 proc. nominału, co z uwagi na bardzo krótki okres do wykupu oznacza 7,8 proc. rentowności brutto, ale rentowność netto to minus 6,8 proc. 

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi