czwartek, 21 czerwca 2018

Newsroom

Fitch potwierdził ratingi Aliora i GNB

msd | 17 lutego 2017
Agencja utrzymała długoterminową ocenę Alior Banku i Getin Noble Banku odpowiednio na poziomie BB i BB-. Oba ratingi mają perspektywę stabilną.

Pozostawienie ratingów na dotychczasowym poziomie Fitch tłumaczy między innymi niewielkimi zmianami w profilu kredytowym banków. W przypadku Aliora agencja dostrzega szybki rozwój akcji kredytowej i towarzyszący temu podwyższony apetyt na ryzyko, a także przyrost zagrożonych należności.W GNB, według Fitcha, widać natomiast wysokie odpisy na złe kredyty, wysoką ekspozycję na walutowe hipoteki, słabą jakość aktywów, czy wreszcie wysokie koszty finansowania. Z drugiej strony agencja za atut uważa zaś finansowanie głównie depozytami detalicznymi. Zresztą podobna uwaga pojawia się także i w przypadku Alior Banku.

Według agencji ratingowej ryzyko przewalutowania kredytów mieszkaniowych znacznie spadło. Natomiast w przypadku strat wynikających ze zwrotu pobranych spreadów w przypadku GNB należałoby się liczyć z presją na współczynniki kapitałowe i ratingi banku.

Fitch nie spodziewa się w najbliższym czasie podwyższenia ratingów któregokolwiek z banków. Nie wyklucza zaś obniżenia ocen VR (viability rating; wewnętrzna ocena wiarygodności kredytowej, niezależna od czynników zewnętrznych), gdyby w wyniku spowolnienia gospodarczego spadły jakość aktywów banków, ich skapitalizowanie oraz zyskowność.

Agencja Fitch utrzymała także oceny Banku Ochrony Środowiska oraz Eurobanku (odpowiednio B+ i A-). Tylko pierwszy z nich notowany jest na Catalyst, ale – w przeciwieństwie do Aliora i GNB – wyłącznie na hurtowej części rynku, niedostępnej dla inwestorów detalicznych.

 • GNB zapowiada dokapitalizowanie

  19 czerwca 2018
  Getin Noble Bank skieruje do Leszka Czarneckiego lub podmiotów z nim powiązanych dwie emisje akcji, każda o wartości 100 mln zł.
  czytaj więcej
 • Rating Getin Noble w dół

  14 czerwca 2018
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany bankowi Getin Noble Bank S.A. z poziomu B+ do B. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna.
  czytaj więcej
 • Getin Noble Bank miał 47,7 mln zł straty netto w I kwartale

  17 maja 2018
  Raportowana przez bank strata spadła o połowę, ponieważ dokonano znacznie niższych niż przed rokiem odpisów. Jednak na podstawowej działalności GNB osiągnął gorsze wyniki. Bank nie spełniał też wymogów kapitałowych, ale o tym akurat zdążył wcześniej uprzedzić.
  czytaj więcej
 • Alior Bank podwoił zysk

  11 maja 2018
  Bank osiągnął 171 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kwartale wobec 82 mln zł przed rokiem. Alior rozpoczął rok od poprawy płynności i utrzymania dotychczasowej pozycji kapitałowej.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje