czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Fitch potwierdził ratingi Aliora i GNB

msd | 17 lutego 2017
Agencja utrzymała długoterminową ocenę Alior Banku i Getin Noble Banku odpowiednio na poziomie BB i BB-. Oba ratingi mają perspektywę stabilną.

Pozostawienie ratingów na dotychczasowym poziomie Fitch tłumaczy między innymi niewielkimi zmianami w profilu kredytowym banków. W przypadku Aliora agencja dostrzega szybki rozwój akcji kredytowej i towarzyszący temu podwyższony apetyt na ryzyko, a także przyrost zagrożonych należności.W GNB, według Fitcha, widać natomiast wysokie odpisy na złe kredyty, wysoką ekspozycję na walutowe hipoteki, słabą jakość aktywów, czy wreszcie wysokie koszty finansowania. Z drugiej strony agencja za atut uważa zaś finansowanie głównie depozytami detalicznymi. Zresztą podobna uwaga pojawia się także i w przypadku Alior Banku.

Według agencji ratingowej ryzyko przewalutowania kredytów mieszkaniowych znacznie spadło. Natomiast w przypadku strat wynikających ze zwrotu pobranych spreadów w przypadku GNB należałoby się liczyć z presją na współczynniki kapitałowe i ratingi banku.

Fitch nie spodziewa się w najbliższym czasie podwyższenia ratingów któregokolwiek z banków. Nie wyklucza zaś obniżenia ocen VR (viability rating; wewnętrzna ocena wiarygodności kredytowej, niezależna od czynników zewnętrznych), gdyby w wyniku spowolnienia gospodarczego spadły jakość aktywów banków, ich skapitalizowanie oraz zyskowność.

Agencja Fitch utrzymała także oceny Banku Ochrony Środowiska oraz Eurobanku (odpowiednio B+ i A-). Tylko pierwszy z nich notowany jest na Catalyst, ale – w przeciwieństwie do Aliora i GNB – wyłącznie na hurtowej części rynku, niedostępnej dla inwestorów detalicznych.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje