sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

Fundusze Arka rosną jak na drożdżach

ben | 13 września 2016
Sierpień przyniósł niewielki wzrost wartości aktywów netto funduszy polskich obligacji skarbowych. Pieniądze napływają, ale tylko do kilku z nich.

Wartość aktywów netto 24 funduszy, zaliczanych przez serwis Analizy Online do kategorii polskich obligacji korporacyjnych, wzrosła na koniec sierpnia o 37,2 mln zł, do 13,83 mld zł. Większość funduszy zanotowała relatywnie niewielką zmianę, ale w kilku przypadkach mieliśmy do czynienia ze sporymi wahnięciami.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_sierpień 2016

Kolejny miesiąc znaczące wzrosty odnotowały fundusze zarządzane przez BZ WBK TFI. Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych wzbogaciły się łącznie o ponad 205 mln zł. Udany miesiąc mają też za sobą Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (+53,8 mln zł), Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (+40,2 mln zł) i Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (+12 mln zł).

Na przeciwnym biegunie znalazły się natomiast UniLokata, notująca spory spadek WAN, bo o 228,3 mln zł, czyli 15,2 proc., oraz Superfund Płynnościowy (-35,9 mln zł, czyli 16 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_sierpień 2016

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje