piątek, 30 września 2022

Newsroom

Fundusze obligacji firm nadal traciły aktywa

Emil Szweda | 18 sierpnia 2022
Mimo zdecydowanie lepszych stóp zwrotu, w lipcu uczestnicy funduszy obligacji korporacyjnych nadal wycofywali z nich pieniądze. Fundusze straciły 3,8 proc. aktywów pod zarządzaniem, a od początku roku 30,6 proc.

Klienci funduszy albo uznali lipcowe wyniki za chwilowy przystanek i dobrą okazję do zakończenia inwestycji albo w ogóle nie zauważyli jeszcze poprawy wyników, bo aktywa obserwowanej grupy stopniały o 388 mln zł (3,8 proc.).

Ponad 10 proc. aktywów straciły fundusze BNP, Generali Profit Plus i Ipopema Obligacji Korporacyjnych, a więc te, których szanse na skorzystanie ze wzrostu oprocentowania obligacji firm są relatywnie wysokie (udział obligacji o oprocentowaniu opartym o WIBOR jest w ich aktywach nieprzeciętnie wysoki). Nominalnie najwięcej stracił Noble Fund Private Debt FIZ (87 mln zł) i Quercus (74 mln zł), który także powiększył ostatnio w portfelu udział obligacji opartych o WIBOR. Co prowadzi do wniosku, że inwestorzy zwyczajowo, kierują się w swoich decyzjach historycznymi stopami zwrotu, a nie ich perspektywami. Względnie przyczyną przewagi umorzeń może być także poszukiwanie płynności lub przebudowy portfeli, ale tego oczywiście się nie dowiemy.

Po stronie wpłat wyróżnia się tylko NN (L) Obligacji Korporacyjnych, który powiększył aktywa o 5,6 proc., ale ich suma to 7,3 mln zł, nie jest to więc gracz, który może odmienić ogólną statystykę.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_lipiec 2022

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_lipiec 2022

Więcej wiadomości kategorii Fundusze