wtorek, 21 listopada 2017

Newsroom

Fundusze obligacji firm w 2016 r. zarobiły średnio 2,66 proc.

ben | 03 stycznia 2017
Najlepszy z funduszy inwestujących w polskie dłużne papiery korporacyjne zanotował w ubiegłym roku 6-proc. stopę zwrotu.

W porównaniu ze skarbowymi czy uniwersalnymi funduszami polskich obligacji fundusze obligacji korporacyjnych poradziły sobie w ubiegłym roku relatywnie nieźle. Ich średnią stopę zwrotu podliczyliśmy na +2,66 proc., podczas gdy w przypadku funduszy skarbowych było to -0,28 proc., a uniwersalnych +0,48 proc.

Liderem zestawienia, bez zaskoczenia, bo przewodził w tabeli przez większą część ubiegłego roku, został Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C, który zanotował 6-proc. wzrost wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny. W sumie osiem na 18 funduszy zaliczanych do tej kategorii przez serwis Analizy Online (my wykluczamy z tego grona FIZ-y publikujące wartość aktywów rzadziej niż raz na miesiąc) w skali roku dały zarobić ponad 2,5 proc., oczywiście brutto.

Generalnie wszystkie fundusze polskich obligacji korporacyjnych zakończyły miniony rok na plusie. Najmniej powodów do zadowolenia mogą mieć posiadacze jednostek uczestnictwa Novo Obligacji Przedsiębiorstw, który zarobił 1 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 30 grudnia 2016 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Rosną zyski funduszy obligacji korporacyjnych

  08 listopada 2017
  W październiku średnia stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych papierów dłużnych firm wyniosła 0,16 proc. Była nieco niższa niż w poprzednich miesiącach, ale to głównie zasługa jednego funduszu.
  czytaj więcej
 • 4 mld zł po raz pierwszy

  20 października 2017
  Na koniec września wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 17,846 mld zł. Jednocześnie po raz pierwszy zdarzyło się, że aktywa pojedynczego funduszu z tej kategorii przekroczyły 4 mld zł.
  czytaj więcej
 • Jak fundusze zarabiają na obligacjach

  22 grudnia 2016
  Klasyczna forma inwestowania w obligacje skarbowe bazuje na zakupie obligacji długoterminowej i utrzymywaniu jej do wykupu. Odmienną strategię stosują fundusze, które poszukują zysku wynikającego nie tylko z utrzymywania obligacji, ale także w wyniku spadku rentowności.
  czytaj więcej
 • Ponad 5 mld zł w funduszach obligacji korporacyjnych BZ WBK TFI

  14 grudnia 2016
  Należące do wrocławskiego banku towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządza już co trzecią złotówką ulokowaną w funduszach papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa.
  czytaj więcej

Emisje