niedziela, 27 maja 2018

Newsroom

Fundusze obligacji firm w 2016 r. zarobiły średnio 2,66 proc.

ben | 03 stycznia 2017
Najlepszy z funduszy inwestujących w polskie dłużne papiery korporacyjne zanotował w ubiegłym roku 6-proc. stopę zwrotu.

W porównaniu ze skarbowymi czy uniwersalnymi funduszami polskich obligacji fundusze obligacji korporacyjnych poradziły sobie w ubiegłym roku relatywnie nieźle. Ich średnią stopę zwrotu podliczyliśmy na +2,66 proc., podczas gdy w przypadku funduszy skarbowych było to -0,28 proc., a uniwersalnych +0,48 proc.

Liderem zestawienia, bez zaskoczenia, bo przewodził w tabeli przez większą część ubiegłego roku, został Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C, który zanotował 6-proc. wzrost wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny. W sumie osiem na 18 funduszy zaliczanych do tej kategorii przez serwis Analizy Online (my wykluczamy z tego grona FIZ-y publikujące wartość aktywów rzadziej niż raz na miesiąc) w skali roku dały zarobić ponad 2,5 proc., oczywiście brutto.

Generalnie wszystkie fundusze polskich obligacji korporacyjnych zakończyły miniony rok na plusie. Najmniej powodów do zadowolenia mogą mieć posiadacze jednostek uczestnictwa Novo Obligacji Przedsiębiorstw, który zarobił 1 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 30 grudnia 2016 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje