piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Fundusze obligacji komunalnych zawieszają przyjmowanie wpłat

msd | 23 grudnia 2022
Zarządzane przez PKO TFI dwa fundusze samorządowego długu poinformowały w piątek o ponownym zawieszeniu zbywania jednostek uczestnictwa z powodu zbyt wysokich aktywów.

Od 28 grudnia subfundusze PKO Obligacji Samorządowych oraz PKO Obligacji Samorządowych II przestaną przyjmować wpłaty od klietów. Zarządzające nimi PKO TFI powołało się na przekroczenie – zapisanych w prospekcie – kolejno 1,0 mld zł i 0,7 mld zł aktywów netto. 

Nie są to bynajmniej pierwsze takie zawieszenia w przypadku funduszy PKO inwestujących w papiery komunalne. Poprzednio zamknięte były one na wpłaty inwestorów od maja do sierpnia tego roku.

Zgodnie z komunikatem, odwieszenie sprzedaży jednostek nastąpi, gdy ich aktywa netto spadną poniżej 0,95 i 0,65 mld zł lub na rynku pojawi się możliwość dokonania lokat zgodnych z polityką inwestycyjną. 

Na koniec listopada PKO Obligacji Samorządowych miał 769,2 mln zł aktywów netto, a PKO Obligacji Samorządowych II dysponował prawie 1,66 mld zł aktywów netto, które od początku roku wzrosły niemal o 566 mln zł.  

Aktualnie na rynku działają trzy fundusze komunalnego długu i od miesięcy znajdują się one w czołówce napływów, w czym pomagają im wysokie stopy procentowe (niemal wszystkie papiery JST oprocentowane są według formuły WIBOR plus marża). Nie bez znaczenia może być też brak aktywnego rynku dla papierów JST, dzięki czemu ich wycena w funduszach jest mniej podatna na niekorzystne zmiany.

W ostatnich 12 miesiącach PKO Obligacji Samorządowych zarobił dla inwestorów 4,75 proc. W przypadku PKO Obligacji Samorządowych II roczna stopa zwrotu – zależnie od kategorii jednostki uczestnictwa – to 4,87 lub 5,01 proc. Najwyższym zyskiem pochwalić się może natomiast zarządzany przez konkurencyjne TFI subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych, który w ostatnim roku zarobił dla uczestników 6,4 proc. 

Tymczasem, jak co roku w okolicach listopada i grudnia, na rynku obligacji komunalnych trwa bardzo gorący okres. Według obliczeń Obligacje.pl, tylko od początku listopada ponad 230 JST i spółek komunalnych pozyskało 3,6 mld zł z emisji papierów dłużnych (+31 proc. r/r). Bez cienia wątpliwości, większość z tych obligacji trafiła na własną książkę banków - głównie PKO BP i BGK, ponieważ Bank Pekao pozostaje w tym obszarze wyraźnie mniej aktywny niż w ubiegłych latach.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze