środa, 23 maja 2018

Newsroom

Fundusze obligacji korporacyjnych biją skarbowych konkurentów

ben | 05 października 2016
We wrześniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych była na niewielkim plusie, w przeciwieństwie do funduszy obligacji skarbowych, które przyniosły uczestnikom straty.

Wrześniowa średnia stopa zwrotu wyliczona dla 20 funduszy polskich obligacji przedsiębiorstw wyniosła 0,15 proc. (przy wyliczaniu średniej pominięto fundusze zamknięte, które podają wycenę aktywów netto przypadających na certyfikat rzadziej niż raz w miesiącu).

Poza dwoma – Open Finance Pieniężny i Novo Obligacji Przedsiębiorstw – wszystkie fundusze zanotowały wzrost wartość jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego. Liderem wrześniowego zestawienia został Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C, który w miesiąc zyskał 0,54 proc. i zdecydowanie prowadzi w wyścigu o tytuł najlepszego funduszu obligacji korporacyjnych 2016 roku. Po trzech kwartałach jego zyski to 4,6 proc., podczas gdy dwaj goniący go konkurenci – Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych i Millennium Obligacji Korporacyjnych – zarobiły po odpowiednio 4,0 i 3,4 proc. Do końca roku pozostało trochę czasu, więc nic nie jest jeszcze przesądzone.

Fundusze obligacji korporacyjnych pozytywnie zaprezentowały się w porównaniu z funduszami lokującymi kapitał przede wszystkim w papiery skarbowe, które średnio przyniosły uczestnikom straty rzędu 0,3-0,4 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 30 września 2016

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje