czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Fundusze obligacji korporacyjnych średnio zarobiły w sierpniu prawie 0,5 proc.

ben | 02 września 2016
Średnia stopa zwrotu funduszy inwestujących w papiery dłużne firm za ostatnie 12 miesięcy przekroczyła 2,7 proc. Najlepszy fundusz zyskał w tym czasie 5,4 proc.

Ubiegły miesiąc posiadacze jednostek uczestnictwa lub certyfikatów funduszy obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa mogą uznać za względnie udany. Wszystkie fundusze zakończyły sierpień na plusie, a stopy zwrotu wahały się od symbolicznych 0,04 proc. (UniLokata) do przyzwoitych 0,97 proc. (Millennium Obligacji Korporacyjnych).

Tegoroczna średnia stopa zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych wynosi 2,23 proc., czyli troszkę lepiej niż w przypadku funduszy obligacji skarbowych (1,94 proc.) czy funduszy obligacji uniwersalnych (2,18 proc.). Nie na tyle jednak, aby uznać, że zarządzający spełnili pokładane w nich nadzieje. Podobnie jest zresztą jeśli porównać wyniki za ostatnie 12 miesięcy, gdzie w zasadzie wszystkie te kategorie produktów idą łeb w łeb (2,73 proc. vs 2,7 proc. i 2,83 proc.).

Najwyższą stopą zwrotu zarówno w tym roku jak i za ostatnie 12 miesięcy może pochwalić się Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C, odpowiednio 5,4 proc. i 4 proc. Kolejny w zestawieniach, Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, zarobił odpowiednio 4,2 proc. i 3,8 proc. Zyski żadnego z pozostałych funduszy nie przekraczają 4 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 sierpnia 2016 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje