środa, 18 lipca 2018

Newsroom

Fundusze obligacji korporacyjnych zarządzały na koniec roku 14,61 mld zł

ben | 18 stycznia 2017
W grudniu w porównaniu z poprzednim miesiącem wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych niemal nie uległa zmianie. Była kosmetyczna i wyniosła minus 2,78 mln zł.

W całym ubiegłym roku aktywa funduszy korporacyjnego długu wzrosły o 1,69 mld zł, czyli 13,1 proc. Na 24 fundusze zaliczane do tej kategorii przez serwis Analizy Online dziesięć zanotowało spadek aktywów. Największy odpływ kapitału dotknął UniLokatę, której aktywa stopniały o blisko 304 mln zł (21,5 proc.). Z kolei w ujęciu procentowym prowadzi pod tym względem Eques Pieniężny – minus 58,3 proc. Jest to jednak jeden z mniejszych funduszy, a jego aktywa na koniec roku zamknęły się kwotą 6,89 mln zł. Poza nim istotny spadek aktywów odnotowały Open Finance Pieniężny (97,7 mln zł, 57,5 proc.) oraz Superfund Płynnościowy (156,78 mln zł, 53,3 proc.).

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_grudzień 2016

Na drugim biegunie zestawienia znalazł się dwa fundusze zarządzane przez BZ WBK TFI – Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Pierwszy z nich zwiększył stan posiadania o niemal 400 mln zł (23,1 proc.), a drugi o 733 mln zł (32,9 proc.). Jak łatwo zauważyć, fundusze te odpowiadają za większość ubiegłorocznego wzrostu aktywów funduszy polskich obligacji korporacyjnych (1,13 mld zł z 1,69 mld zł).

Kolejnymi funduszami notującymi największy wartościowy przyrost aktywów są: UniWIBID Plus (342,5 mln zł, 34,9 proc.), Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (175,61 mln zł, 13,9 proc.) oraz Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (156,71 mln zł, 6,8 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_grudzień 2016

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje