sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Fundusze szybko tracą aktywa

ben | 15 czerwca 2022
W maju fundusze inwestycyjne obligacji korporacyjnych po raz kolejny zaliczyły spadek aktywów netto.

Z małą przerwą w styczniu br., wartość aktywów netto (WAN )funduszy spada już od października zeszłego roku. W tym czasie stopniały o 5 mld zł, z 15,7 mld na koniec września do 10,7 na koniec maja. Tylko w tym roku spadek wyniósł już 3,36 mld zł (23,9 proc.). Natomiast w samym maju z funduszy odpłynęło 609 mln zł, czyli 5,4 proc.

Szacowane przez nas saldo wpłat i umorzeń wyniosło w maju ok. -630 mln zł, a w tym roku przekroczyło już 3 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_maj 2022

Nominalnie najbardziej zmalały aktywa Noble Fund Private Debt FIZAN (-168,8 mln zł, -7,69 proc.), Santandera Prestiż Obligacji Korporacyjnych (-133,74 mln zł, -7 proc.) i Santandera Obligacji Korporacyjnych (-105,09 mln zł, -6,89 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_maj 2022

Więcej wiadomości kategorii Fundusze