piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

Fundusze: w krótszym terminie lepsze skarbowe, w dłuższym korporacyjne

ben | 02 czerwca 2017
Już trzeci miesiąc z rzędu to fundusze obligacji skarbowych osiągają lepsze wyniki od konkurentów inwestujących w obligacje korporacyjne.

W maju rentowności polskich obligacji skarbowych spadły do poziomu najniższego od listopada ubiegłego roku. W konsekwencji wzrostu cen do góry poszły też wyceny jednostek uczestnictwa tych funduszy, które wyłącznie albo przynajmniej w zdecydowanej większości lokują w tę klasę aktywów. W maju ich średnia stopa zwrotu wyniosła 0,53 proc. Fundusze polskich obligacji korporacyjnych zarobiły zaś średnio niemal dokładnie o połowę mniej (0,27 proc.).

Trzy miesiące spadku rentowności obligacji skarbowych sprawiły, że fundusze w nie inwestujące za ten okres mogą poszczycić się bardzo przyzwoitym średnim zyskiem na poziomie 1,65 proc., podczas gdy urobek funduszy dłużnych papierów emitowanych przez firmy wyniósł 0,91 proc. W dłuższej pespektywie, roku czy trzech lat, nadal jednak utrzymuje się wyraźna przewaga tych drugich. Dość powiedzieć, że 12-miesięczna stopa zwrotu funduszy skarbowych to 1,05 proc., a korporacyjnych 3,01 proc.

Na 20 funduszy obligacji przedsiębiorstw uwzględnianych przez nas w zestawieniu tylko jeden – Novo Obligacji Przedsiębiorstw – zanotował miesięczną stratę (-0,86 proc.). Zyski pozostałych wahały się od 0,17 proc. do 0,58 proc. Szczegóły w poniższej tabeli.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 maja 2017 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje