wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Getin Noble Bank z obniżonym ratingiem

msd | 06 lutego 2018
Agencja Fitch obniżyła długoterminową ocenę banku z BB- do B+. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Nowa ocena GNB zalicza się do wysoce spekulacyjnych. Wynika ona, jak podaje agencja, z „pogorszenia profilu ryzyka”. Fitch zwraca uwagę między innymi na wysokie odpisy kredytowe, skromne kapitały, słabe pokrycie rezerwami, wysoki udział kredytów zagrożonych.

Fitch obniżył też długoterminowy rating GNB w skali krajowej z BBB-(pol) do BB+(pol) oraz indywidualną ocenę banku z bb- do b+. Bez zmian, na poziomie B, pozostawił natomiast krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej.

Zdaniem agencji powrót GNB do rentowności (GNB osiąga straty) będzie długotrwałym procesem. Fitch ocenia, że w IV kwartale bank wciąż czyścił portfel kredytowy, a w I kwartale tego roku rezerwy wciąż mogą rosnąc z powodu wdrożenia IFRS 9. Możliwe, jak wskazano, że w 2018 r. GNB po raz trzeci (drugi z rzędu) osiągnie roczną stratę netto. W ocenie agencji kapitały banku pozostają jego słabą stroną, co mocniej ujawni się po grudniowym podniesieniu wag ryzyka dla hipotek walutowych oraz przewidzianym na I kwartał wdrożeniu IFRS 9. Zdaniem Fitch Ratings na koniec III kwartału ubiegłego roku skorygowane o nowe wagi ryzyka wskaźniki kapitałowe GNB znajdowały się poniżej poziomów regulacyjnych. Niemniej, agencja oczekuje, że naruszenie współczynników wypłacalności nie spowoduje interwencji ze strony regulatora, który został ostrzeżony zawczasu.

W ostatnich dniach informowano, że Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz GNB, może dokapitalizować bank kwotą 190 mln zł. GNB poinformował także o zgodzie NBP na obniżenie poziomu odprowadzanej do banku centralnego rezerwy obowiązkowej.

Na Catalyst notowanych jest 41 serii obligacji Getin Noble Banku, z czego 40 to emisje podporządkowane. Ostatnimi czasu ceny papierów banku nieco podrożały. Najwyższe rentowności, niekiedy przekraczające 8 proc. brutto, oferują papiery zapadające w latach 2019-2021.

W tym roku GNB ma do spłaty sześć serii długu podporządkowanego, łącznie na 768,9 mln zł. To prawie trzykrotnie więcej niż wykupy zrealizowane w 2017 r. Najbliższy wykup czeka bank 23 lutego, GNB spłacić musi wtedy papiery na 241,6 mln zł.

W pierwszej połowie stycznia KNF zatwierdziła prospekt dla publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych GNB do 750 mln zł. Kilka dni później bank ogłosił jednak, że nie planuje nowych ofert w ramach programu.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje