środa, 20 stycznia 2021

Newsroom

Gigantyczny spadek aktywów funduszy Santander TFI

ben | 03 kwietnia 2020
Dwa największe (jak dotąd?) fundusze polskich obligacji korporacyjnych w miesiąc skurczyły się o połowę.

Jak dotąd dane o wartości aktywów netto (WAN) na koniec marca opublikowały cztery fundusze: Allianz Obligacji Plus, Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych, Santander Obligacji Korporacyjnych i Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Wszystkie zanotowały dwucyfrowy spadek WAN, co nie jest zaskakujące zważywszy na pandemię koronawirusa i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Jednak skala odpływu aktywów z jaką musieli zmierzyć się zarządzający Santander TFI jest zaskakująca. Ledwie w miesiąc aktywa funduszu Santander Obligacji Korporacyjnych spadły o 46,2 proc., czyli niemal 1,36 mld zł, natomiast Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych zmniejszył się o 53,1 proc., czyli o ponad 2,42 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_marzec 2020

Wszystkie cztery fundusze zanotowały w marcu duże spadki wartości jednostek uczestnictwa, które były jednak dużo mniejsze niż spadek WAN. Zatem odpływ aktywów to w zdecydowanej większości zasługa klientów, którzy masowo umarzali jednostki uczestnictwa.

Stopy zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych na 31 marca 2020 roku

Zaskakujące jest też to, że żaden z funduszy nie zdecydował się na zawieszenie możliwości umarzania jednostek choć statuty dają im do tego prawo w sytuacji, gdy w okresie dwóch tygodni suma wartości jednostek umorzonych i tych, których umorzenia zażądano przekracza 10 proc. wartości aktywów.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje