czwartek, 18 października 2018

Newsroom

Indos planuje emisję obligacji oprocentowanych na 9 proc.

ems | 23 lipca 2018
Będą to dwie serie papierów imiennych, obie o trzyletnim terminie wykupu, o łącznej wartości 4 mln zł. Uchwała o emisji zapadła dzień po tym, jak Indos wykupił obligacje imienne warte 2 mln zł.

Jest to więc forma refinansowania zobowiązań i przy okazji ich zwiększenia (względem starszej emisji). Skoro papiery będą emitowane imiennie, z góry można założyć, że adresaci są znani, zapewne w dużej części pokrywający się z posiadaczami wykupionych w piątek obligacji. Tym, co zaskakuje jest wzrost oprocentowania. O ile dwa lata temu Indos uplasował dwuletnie papiery oprocentowane na 7 proc., to tym razem zgodził się na podniesienie kuponu o 2 pkt proc. w zamian za wydłużenie okresu spłaty o rok, do trzech lat.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Indosu, w ich przypadku oprocentowanie ustalono na WIBOR 3M plus 4,6 i 4,8 pkt proc. marży, co daje obecnie 6,3 proc. i 6,5 proc. odsetek brutto. W ostatnich transakcjach (z ubiegłego tygodnia) rynek wycenił je na 6,1 i 6,6 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Indos S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje