wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Inno-Gene nie wykupiło obligacji

msd | 09 kwietnia 2019
Do końca marca biotechnologiczna spółka miała wykupić warte 522 tys. zł obligacje, których termin spłaty minął jeszcze w październiku ubiegłego roku. Obietnicy nie dotrzymała, wynika z naszych informacji.

W październiku ubiegłego roku Inno-Gene wykupiło papiery dłużne serii A za 250 tys. zł, choć cała wygasająca wówczas emisja warta była 722 tys. zł. Pozostałą część spółka zobowiązała się spłacić do 31 marca tego roku, jednocześnie oferując obligatariuszom podniesienie kuponu z 8 proc. do 11 proc w skali roku.

Nowego terminu Inno-Gene jednak nie dotrzymało, poinformował nas jeden z obligatariuszy (dane do wiadomości redakcji), który w październiku 2018 r. zgodził się zawrzeć porozumienie ze spółką w sprawie spłaty pozostałej części długu. 

Pomimo wielokrotnych prób, nie udało nam się skontaktować telefonicznie z Jackiem Wojciechowiczem, prezesem Inno-Gene. Naszego maila także pozostawił bez odpowiedzi.

Brak pełnego wykupu obligacji w październiku 2018 r. spółka tłumaczyła wycofaniem się inwestora, który miał jej udzielić pożyczki na wykup papierów dłużnych. 

- Pragnę zwrócić uwagę na stabilną sytuację finansową Inno-Gene oraz fakt, iż do tej pory spółka zawsze wypłacała odsetki w terminie. Inno-Gene jest rentowna i generuje gotówkę, co pozwoli nam spłacić zadłużenie wobec obligatariuszy do końca I kwartału 2019 r., wykorzystując środki wypracowane w bieżącej działalności grupy – pisał w październiku do obligatariuszy Jacek Wojciechowicz, prezes Inno-Gene.

O porozumieniu z obligatariuszami, czy braku wykupu obligacji w przesuniętym terminie Inno-Gene nie informowało w komunikatach giełdowych, mimo że jeszcze w październiku spółka zobowiązała się poinformować o wynikach rozmów z wierzycielami. 

We wtorek Inno-Gene poinformowało natomiast, że jego spółka stowarzyszona była z jedynym podmiotem, który złożył ważną ofertę w przetargu z ceną ustaloną na 63,3 mln zł.

Inno-Gene to notowana na NewConnect spółka działająca na rynku badań genetycznych. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Henryk Kania wrócił do zarządu ZM Kania

  17 czerwca 2019
  Rada nadzorcza spółki odwołała Grzegorza Minczanowskiego ze stanowiska prezesa i powierzyła mu pełnienie obowiązków wiceprezesa. Pełnienie obowiązków prezesa na okres trzech miesięcy powierzono zaś Henrykowi Kani.
  czytaj więcej
 • Statimie wyparowało 74 proc. kapitałów własnych

  17 czerwca 2019
  Biegły rewident nakazał windykacyjnej spółce ponowną wycenę wierzytelności, stąd jej zeszłoroczny zysk netto w kwocie 7,9 mln zł po audycie zamienił się w 12,5 mln zł straty. Statima od miesiąca czeka na otwarcie postępowania układowego. Sąd wciąż nie wydał decyzji, a spółka na razie nie ujawnia propozycji układowych.
  czytaj więcej
 • GetBack oczekuje 85,2 mln zł umorzeń wobec zabezpieczonych wierzycieli

  09 kwietnia 2019
  Windykator ustalił z zabezpieczonymi wierzycielami, że z 604,1 mln zł długów, które ma wobec nich, spłacone zostanie 518,9 mln zł. Kluczową rolę odgrywa w tym jednak zamknięcie transakcji z Hoistem, która pozwoli spłacić znaczną część zabezpieczonych zobowiązań, a także zapewni spółce środki na pokrycie bieżących kosztów w najbliższych miesiącach.
  czytaj więcej
 • 2C Partners nie wykupiło kolejnych obligacji

  09 kwietnia 2019
  Tym razem nieruchomościowa spółka nie spłaciła wartych 360 tys. zł papierów dłużnych serii S. Łączna wartość niewykupionego przez nią długu to około 6,4 mln zł.
  czytaj więcej

Emisje