wtorek, 22 października 2019

Newsroom

Inno-Gene nie wykupiło obligacji

msd | 09 kwietnia 2019
Do końca marca biotechnologiczna spółka miała wykupić warte 522 tys. zł obligacje, których termin spłaty minął jeszcze w październiku ubiegłego roku. Obietnicy nie dotrzymała, wynika z naszych informacji.

W październiku ubiegłego roku Inno-Gene wykupiło papiery dłużne serii A za 250 tys. zł, choć cała wygasająca wówczas emisja warta była 722 tys. zł. Pozostałą część spółka zobowiązała się spłacić do 31 marca tego roku, jednocześnie oferując obligatariuszom podniesienie kuponu z 8 proc. do 11 proc w skali roku.

Nowego terminu Inno-Gene jednak nie dotrzymało, poinformował nas jeden z obligatariuszy (dane do wiadomości redakcji), który w październiku 2018 r. zgodził się zawrzeć porozumienie ze spółką w sprawie spłaty pozostałej części długu. 

Pomimo wielokrotnych prób, nie udało nam się skontaktować telefonicznie z Jackiem Wojciechowiczem, prezesem Inno-Gene. Naszego maila także pozostawił bez odpowiedzi.

Brak pełnego wykupu obligacji w październiku 2018 r. spółka tłumaczyła wycofaniem się inwestora, który miał jej udzielić pożyczki na wykup papierów dłużnych. 

- Pragnę zwrócić uwagę na stabilną sytuację finansową Inno-Gene oraz fakt, iż do tej pory spółka zawsze wypłacała odsetki w terminie. Inno-Gene jest rentowna i generuje gotówkę, co pozwoli nam spłacić zadłużenie wobec obligatariuszy do końca I kwartału 2019 r., wykorzystując środki wypracowane w bieżącej działalności grupy – pisał w październiku do obligatariuszy Jacek Wojciechowicz, prezes Inno-Gene.

O porozumieniu z obligatariuszami, czy braku wykupu obligacji w przesuniętym terminie Inno-Gene nie informowało w komunikatach giełdowych, mimo że jeszcze w październiku spółka zobowiązała się poinformować o wynikach rozmów z wierzycielami. 

We wtorek Inno-Gene poinformowało natomiast, że jego spółka stowarzyszona była z jedynym podmiotem, który złożył ważną ofertę w przetargu z ceną ustaloną na 63,3 mln zł.

Inno-Gene to notowana na NewConnect spółka działająca na rynku badań genetycznych. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje