środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Insiderzy będą informować o transakcjach na obligacjach

msd | 16 grudnia 2015
Od 3 lipca przyszłego roku osoby pełniące w spółce obowiązki zarządcze będą musiały informować o transakcjach na papierach dłużnych zawieranych przez nich i osoby blisko z nimi związane.

Dotychczas inwestorzy na Catalyst mogli śledzić wyłącznie transakcje dokonywane przez insiderów na akcjach spółki. Po wejściu w życie unijnego rozporządzenia MAR katalog instrumentów finansowych, o sprzedaży lub kupnie których określone osoby związane z emitentem muszą informować, zostanie rozszerzony także o obligacje i instrumenty pochodne. Szczególnie interesujące wydawać mogą się te pierwsze.

By nie szukać daleko warto podeprzeć się przykładem choćby Kerdos Group, w przypadku którego jeszcze niedawno inwestorzy zastanawiali się czy po stronie podaży stoi były prezes spółki. 

Obowiązek informowania o zawieranych transakcjach dotyczyć będzie wszystkich przypadków, gdy łączna kwota w ciągu roku kalendarzowego przekroczy 5 tys. euro. O samej transakcji insiderzy będą musieli informować „niezwłocznie” i nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od jej zawarcia.

Rozporządzenie MAR, które zacznie obowiązywać za niewiele ponad sześć miesięcy, wprowadza także szereg innych istotnych zmian ważnych dla inwestorów, w tym obligatariuszy. Zniknie zamknięty katalog informacji bieżących, a w jego miejsce pojawią się ogólne zasady informacji cenotwórczych. To na spółce będzie ciążył obowiązek oceny czy dana informacja jest poufna i czy należy ją publikować.

Z pewnością rozluźnienie ram informacyjnych, w których poruszać się będą emitenci, przyniesienie dwojakie skutki. Niemniej, wzrost odpowiedzialności ciążącej na zarządach łączyć się będzie także ze wzrostem kar za nadużycia, co powinno zostać z zadowoleniem przyjęte przez inwestorów, którzy mieli w swoich portfelach obligacje na przykład takich spółek, jak e-Kancelaria, czy Uboat-Line.

Co ważne, rozporządzenie MAR dotyczyć będzie nie tylko podmiotów z rynku głównego GPW i NewConnect, ale także spółek notowanych wyłącznie na rynku Catalyst.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Wszystkie emisje obligacji mają być publiczne

  06 grudnia 2018
  Nowelizacja ustawy o publicznym obrocie autorstwa Ministerstwa Finansów wyklucza możliwość przeprowadzenia emisji prywatnych. Zamiast nich wszystkie emisje będą publiczne, choć niekoniecznie szeroko adresowane.
  czytaj więcej
 • Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF

  05 grudnia 2018
  Spółka odwołuje się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożeniu kary finansowej 2,5 mln zł. PDM już zapowiada, że jeśli odwołanie nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi. KNF sprawy nie komentuje.
  czytaj więcej
 • Obligacje w perspektywie nowej ustawy restrukturyzacyjnej

  02 października 2015
  1 stycznia wchodzi w życie nowe prawo upadłościowe. Jak w świetle nowych reguł zmieni się sytuacja posiadaczy obligacji spółek, które nie są obsługiwane?
  czytaj więcej
 • Rolowanie obligacji

  28 sierpnia 2015
  "Zapewne z powodu konieczności uatrakcyjnienia rynku i stworzenia nowych ryzyk prawnych w nowej ustawie o obligacjach pojawił się przepis (...)"
  czytaj więcej

Emisje