wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Inwestorzy powierzyli Rentierowi 15 mln zł

msd | 16 listopada 2023
Podczas październikowo-listopadowej oferty Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ pozyskał 14,99 mln zł napływów.

Certyfikaty funduszu trafiły tym razem do 97 inwestorów, a każdy z nich powierzył Rentierowi średnio 154,6 tys. zł.

Od początku roku fundusz pozyskał łącznie 153,8 mln zł brutto z 11 publicznych emisji certyfikatów inwestycyjnych, w tym 86,9 mln zł pochodziło z pięciu ofert prowadzonych na podstawie aktualnego prospektu, który daje Rentierowi możliwość przeprowadzenia jeszcze sześciu kolejnych emisji. Najbliższa z nich ruszy 27 listopada.

Współzarządzanych przez CVI DM i Noble Funds TFI fundusz specjalizuje się w lokowaniu środków na niepublicznym rynku obligacji. Według datowanej na 20 października ostatniej wyceny, dysponował on 200 mln zł aktywów netto. Jego roczna stopa zwrotu wynosiła wówczas 11,86 proc. W ujęciu trzyletnim przyniósł on inwestorom 23,31 proc. zysku.

Przy ostatniej statutowej wycenie wynoszącej 127,07 zł notowane na GPW certyfikaty Rentiera kwotowane są na 125,39/126,70 zł (bid/ask).

Więcej wiadomości kategorii Fundusze