sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

Ipopema Benefit 3 FIZAN ponownie z wysokimi napływami

msd | 02 stycznia 2024
Fundusz inwestujący w obligacje spółek pożyczkowych, faktoringowych i leasingowych pozyskał 16,9 mln zł z grudniowej emisji certyfikatów.

W trwającej od 7 do 20 grudnia publicznej ofercie Ipopema Benefit 3 FIZAN pozyskał 16,91 mln zł od 73 inwestorów, lekko przebijając ustanowiony miesiąc wcześniej rekord na poziomie 16,73 mln zł.

Obie ostatnie oferty Benefitu prowadzone były pod nowym prospektem, który KNF zatwierdziła w październiku. Dokument ten pozwala funduszowi przeprowadzić jeszcze dziewięć kolejnych emisji publicznych, z czego najbliższa ruszy 5 stycznia.

Według datowanej na 30 listopada comiesięcznej wyceny, zarządzany przez CVI DM fundusz dysponował 73,7 mln zł aktywów netto. Wykazywał on wówczas 10,94 proc. rocznej stopy zwrotu (co do zasady, celem funduszu jest zarabianie co roku 4-6 pkt proc. ponad WIBOR 3M).

Na GPW sprzedający kwotuje certyfikaty Benefitu na 139,3 zł wobec ostatniej statutowej wyceny na poziomie 139,05 zł.

Więcej wiadomości o Ipopema Benefit 3 FIZAN

Więcej wiadomości kategorii Emisje