sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Ipopema Benefit 3 FIZAN pozyskał 9,9 mln zł

msd | 02 lutego 2024
Fundusz wyspecjalizowany w prywatnym długu firm pożyczkowych, faktoringowych, czy windykacyjnych pozyskał 9,93 mln zł od 60 inwestorów.

Styczniowa emisja certyfikatów Benefitu okazała się znacznie mniej owocna od dwóch poprzednich ofert publicznych, które przyniosły mu łącznie 33,6 mln zł napływów brutto. Nic jednak straconego, przed funduszem jeszcze możliwość przeprowadzenia ośmiu kolejnych emisji na podstawie obowiązującego obecnie prospektu. Najbliższa z nich powinna ruszyć 7 lutego.

Według datowanej na 29 grudnia ostatniej comiesięcznej wyceny zarządzany przez CVI DM fundusz dysponował 91,1 mln zł aktywów netto. Jego roczna stopa zwrotu znajdowała się wówczas na poziomie 10,33 proc., ustępując niejednemu otwartemu funduszowi polskich obligacji korporacyjnych (co do zasady, Ipopema Benefit 3 FIZAN celuje w 4-6 pkt proc. zysku ponad WIBOR po odliczeniu kosztów).

Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego przed kilkoma dniami, na koniec minionego roku w portfelu Benefitu znajdowały się w większości zmiennokuponowe obligacje z marżami rzędu 8-10 pkt proc. ponad WIBOR.

Więcej wiadomości o Ipopema Benefit 3 FIZAN

Więcej wiadomości kategorii Emisje