sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Ipopema Benefit 3 FIZAN z rekordowymi napływami

msd | 04 grudnia 2023
Fundusz specjalizujący się w długu firm pożyczkowych, faktoringowych i leasingowych pozyskał 16,7 mln zł z pierwszej od kilku miesięcy emisji certyfikatów inwestycyjnych.

Zamknięta w listopadzie publiczna oferta przyniosła Benefitowi 16,73 mln wpływów od 79 inwestorów. Była to jego pierwsza emisja certyfikatów inwestycyjnych z 11 możliwych, na które pozwala nowy prospekt.

Zarządzany przez CVI DM fundusz Ipopema Benefit 3 FIZAN inwestuje głównie w zabezpieczone obligacje spółek z branży pożyczek, wierzytelności, faktoringu i leasingu, stawiając sobie za cel osiąganie stóp zwrotu rzędu 4-6 pkt proc. ponad WIBOR.

Przez ostatnie 12 i 24 miesiące fundusz zarobił kolejno 12,1 i 19,4 proc., wynika z ostatniej wyceny, datowanej na koniec października. 

Z kolejną emisją certyfikatów inwestycyjnych Benefit rusza w najbliższy czwartek, 7 grudnia. Nadchodzące oferty mają znacznie większe szanse na powodzenie, ponieważ w nowym prospekcie doszło do obniżenia progu dojścia emisji do skutku z 39 tys. do 2 tys. certyfikatów (ok. 275 tys. zł wg ostatniej wyceny). 

Więcej wiadomości o Ipopema Benefit 3 FIZAN

Więcej wiadomości kategorii Emisje