sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Ipopema Benefit 3 FIZAN złożył prospekt do KNF

msd | 18 marca 2022
Fundusz wyspecjalizowany w obligacjach firm faktoringowych, leasingowych i pożyczkowych ubiega się o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, który pozwoli mu kontynuować prowadzenie publicznych ofert certyfikatów inwestycyjnych.

Wniosek Benefitu o zatwierdzenie prospektu trafił do KNF jeszcze na początku marca, o czym nadzorca poinformował dopiero w miniony czwartek po południu.

Ostatnią publiczną ofertę certyfikatów inwestycyjnych na podstawie poprzedniego prospektu fundusz przeprowadził w listopadzie ubiegłego roku. Ze wszystkich ośmiu zeszłorocznych ofert zebrał on od inwestorów 57,5 mln zł.

W lutym statut Benefitu został zmieniony w ten sposób, aby fundusz mógł wyemitować 11 kolejnych serii certyfikatów inwestycyjnych, każdorazowo pozyskując co najmniej 4,72 mln zł wpłat. 

Ipopema Benefit 3 FIZAN specjalizuje się głównie w długu faktoringowych, leasingowych i pożyczkowych. Portfelem funduszu zarządza CVI DM.

W ostatnich trzech miesiącach fundusz osiągnął 1,72 proc. straty, co nieprzypadkowo zbiega się z okresem wzrostu stóp procentowych (wcześniej fundusz stawiał głównie na papiery stałokuponowe). Stopa zwrotu Benefitu za ostatni rok to 0,51 proc. wobec zakładanych – wg materiałów marketingowych – od 4 do 6 proc. rocznie. 

Więcej wiadomości o Ipopema Benefit 3 FIZAN

Więcej wiadomości kategorii Fundusze