sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Ipopema Benefit 3 FIZAN złożył prospekt do KNF

msd | 18 marca 2022
Fundusz wyspecjalizowany w obligacjach firm faktoringowych, leasingowych i pożyczkowych ubiega się o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, który pozwoli mu kontynuować prowadzenie publicznych ofert certyfikatów inwestycyjnych.

Wniosek Benefitu o zatwierdzenie prospektu trafił do KNF jeszcze na początku marca, o czym nadzorca poinformował dopiero w miniony czwartek po południu.

Ostatnią publiczną ofertę certyfikatów inwestycyjnych na podstawie poprzedniego prospektu fundusz przeprowadził w listopadzie ubiegłego roku. Ze wszystkich ośmiu zeszłorocznych ofert zebrał on od inwestorów 57,5 mln zł.

W lutym statut Benefitu został zmieniony w ten sposób, aby fundusz mógł wyemitować 11 kolejnych serii certyfikatów inwestycyjnych, każdorazowo pozyskując co najmniej 4,72 mln zł wpłat. 

Ipopema Benefit 3 FIZAN specjalizuje się głównie w długu faktoringowych, leasingowych i pożyczkowych. Portfelem funduszu zarządza CVI DM.

W ostatnich trzech miesiącach fundusz osiągnął 1,72 proc. straty, co nieprzypadkowo zbiega się z okresem wzrostu stóp procentowych (wcześniej fundusz stawiał głównie na papiery stałokuponowe). Stopa zwrotu Benefitu za ostatni rok to 0,51 proc. wobec zakładanych – wg materiałów marketingowych – od 4 do 6 proc. rocznie. 

Więcej wiadomości o Ipopema Benefit 3 FIZAN

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Michael/Ström uruchamia fundusz obligacji dużych spółek

  24 marca 2023
  Broker utworzył zamknięty fundusz, który będzie inwestował w dług największych przedsiębiorstw, w tym kontrolowanych przez skarb państwa lub z nadanym ratingiem inwestycyjnym. Liczy, że w ten sposób trafi w gusta bardziej konserwatywnych inwestorów niż w swoim dotychczasowym funduszu obligacji korporacyjnych.
  czytaj więcej
 • Aktywa funduszy firm minimalnie w dół

  16 marca 2023
  W lutym aktywa funduszy obligacji korporacyjnych spadły o 0,6 proc. lub o 46 mln zł, po tym jak w styczniu zanotowały pierwszy wzrost od września 2021 r. Nadal nie można więc mówić o przełamaniu tendencji.
  czytaj więcej
 • Ponownie solidne napływy do Rentiera

  16 marca 2023
  Wyspecjalizowany w długu prywatnym fundusz Rentier FIZ pozyskał 16,8 mln zł z publicznej oferty certyfikatów inwestycyjnych.
  czytaj więcej
 • Czwarty z kolei miesiąc na plusie

  03 marca 2023
  Zgodnie z przewidywaniami, stopy zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych pną się w górę i w ujęciu rocznym znalazły się najwyżej od dwóch lat, w czym tym razem nie przeszkodziła nawet widoczna w lutym przecena obligacji skarbowych.
  czytaj więcej