piątek, 30 września 2022

Newsroom

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC zrolowała 560 tys. zł obligacji - aktualizacja

msd | 19 września 2022
Windykacyjna spółka zamieniła ponad połowę wygasających za niecałe dwa tygodnie papierów na nowy dług, będący przedmiotem trwającej właśnie oferty publicznej.

W związku z opublikowaną przez spółkę korektą raportu bieżącego tytuł i treść zmienione o wartość nabytych obligacji. 

Kancelaria nabyła w celu umorzenia 560 tys. zł obligacji z wartej pierwotnie 1 mln zł serii C o terminie spłaty przypadającym na 30 września. Na mocy zawartych z obligatariuszami porozumień, wierzytelności ze starych papierów zostały zaliczone na poczet opłacenia nowej emisji.

Do 8 listopada windykator prowadzi bowiem publiczną ofertę o wartości do 1,5 mln zł, w której proponuje inwestorom dwuletni dług oprocentowany na stałe 12,5 proc. w skali roku. Podobnie jak i wcześniej, obligacje te nie trafią do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje