sobota, 24 października 2020

Newsroom

Klienci nieśmiało wracają do funduszy

ben | 15 lipca 2020
Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych wzrosła w czerwcu o 223 mln zł, do nieco ponad 11,61 mld zł.

Wzrost wartości aktywów netto (WAN) funduszy papierów dłużnych firm wzrosła zatem w zeszłym miesiącu o 1,96 proc. Przy zanotowanej w czerwcu średniej stopie zwrotu w wysokości 0,47 proc. można szacować, że saldo wpłat i umorzeń do funduszy tej kategorii było dodatnie i wyniosło ok. 170 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_czerwiec 2020

Strumień napływającej gotówki skierowany jest głównie do dwóch funduszy – Santander Obligacji Korporacyjnych i Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych. WAN pierwszego wzrosła o 66,12 mln zł (+4,21 proc.), a drugiego o 133,09 mln zł (+6,03 proc.). Większe wzrosty zanotowały też Quercus Ochrony Kapitału (+34,85 mln zł), Millennium Obligacji Korporacyjnych (+32,52 mln zł) i Generali Profit Plus (+28,74 mln zł).

Od początku czerwca, po dwumiesięcznym zawieszeniu, obsługę zleceń odkupu jednostek uczestnictwa przywrócił subfundusz Agio Kapitał. Przypomnijmy, że AgioFunds TFI zdecydowało się na ten krok po fali umorzeń z marca, w następstwie której aktywa funduszu w ciągu miesiąca stopniały o ponad 26 proc. Czerwiec pod tym względem wcale nie był jednak lepszy i WAN obniżyła się o ponad 27 proc. (29,33 mln zł), choć Agio Kapitał zaczął odrabiać straty, a wartość jednostki uczestnictwa wzrosła w ubiegłym miesiącu o 0,36 proc.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_czerwiec 2020

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje