sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

KNF cofnęła Ventusowi zezwolenie na prowadzenie działalności

msd | 29 sierpnia 2023
W opinii Komisji Nadzoru Finansowego, broker rażąco i długotrwale naruszał zasady działalności maklerskiej, niedopełniał ciążących na nim obowiązków i nie spełniał minimalnego wymogu kapitałowego.

Ventus Asset Management dostał miesiąc na zakończenie prowadzenia działalności maklerskiej. Sama decyzja o cofnięciu mu licencji miała być natomiast podyktowana niewypełnianiem obowiązków regulacyjnych. Chodzi zarówno o niewypełnienie minimalnego wymogu kapitałowego, jak i niedochowanie obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji i pozostałych uczestników rynku. 

W ostatnim czasie broker nie był specjalnie widoczny na rynku pierwotnym. W przeszłości wsławił się jednak emisjami obligacji takich spółek, jak Admiral Boats, Arrinera, Kerdos, Marka, Mikrokasa, czy Polbrand. Przed laty Ventus był bowiem istotnym graczem na polu detalicznych obligacji podwyższonego ryzyka. Aktywność brokera zmalała jednak, gdy jego wysoka kadra menedżerska przejęła Consusa i przemianowała go na Polski Dom Maklerski. Dziś już nieistniejący. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo