niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

KNF odebrała licencję Vestor DM

ems | 24 września 2019
Dom Maklerski Vestor ma dwa miesiące na zakończenie działalności. Na instytucję nałożono też karę 1,7 mln zł. Podstawą decyzji jest konflikt interesów i wprowadzanie w błąd inwestorów w procesie oferowania im obligacji FAS.

Zdaniem Komisji Vestor był świadomy, że FAS nie ma możliwości terminowego spłacania zobowiązań oraz występowania wierzytelności przeterminowanych, a mimo to oferował jego obligacje, co służyło realizacji osobistych interesów członków zarządu Vestor, wchodzących w skład zarządu FAS i powiązanych z nim kapitałowo.

Decyzja KNF ma rygor natychmiastowej wykonalności, przez najbliższe dwa miesiące Vestor może podejmować działania zmierzające do zakończenia działalności.

Dom Maklerski Vestor (wcześniej Investors) odegrał istotną rolę na rynku obligacji korporacyjnych oferując w przeszłości obligacje takich firm jak Kredyt Inkaso, Vantage Development, OT Logistics, WB Electronics, Marvipol Development czy Work Service, ale także Hawe czy Nanotel oraz – w niewielkim stopniu – GetBacku. Łączna wartość przeprowadzonych emisji obligacji sięgnęła blisko 1,5 mld zł

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje