wtorek, 16 sierpnia 2022

Newsroom

KNF ukarała mBank za fundusze sekurytyzacyjne GetBacku

msd | 26 maja 2021
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na mBank 4,25 mln zł kary w związku z pełnieniem przez niego funkcji depozytariusza czterech funduszy sekurytyzacyjnych kojarzonych z GetBackiem. Bank liczy na złagodzenie stanowiska nadzorcy, złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

KNF zarzuca mBankowi nienależyte sprawowanie kontroli nad czynnościami związanymi z wyceną pakietów wierzytelności funduszy easyDebt NSFIZ, GetBack Windykacji Platinum NSFIZ, GetPro NSFIZ oraz Universe 3 NSFIZ. Według nadzorcy, mBank nie podejmował też czynności mających na celu weryfikację zgodności działalności tych funduszy z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem interesu ich uczestników.

Za oba naruszenia KNF nałożyła na mBank 4,25 mln zł kary pieniężnej przy maksymalnej stawce sięgającej 5 mln zł. 

Tymczasem mBank przypomina, że decyzja Komisji nie jest ostateczna, ani prawomocna. On sam zaś złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

„Zdaniem banku, błędy wynikają z faktu, że podmiot zarządzający funduszami (GetBack) celowo wprowadzał w błąd mBank, przekazując mu (jako depozytariuszowi funduszy) nieprawdziwe informacje. Z tego powodu bank w grudniu 2020 r. złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa” – napisano w oświadczeniu mBanku.

Równocześnie KNF nałożyła na bank karę 50 tys. zł, także za sprawowanie przez niego funkcji depozytariusza. Tym razem jednak dla funduszu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities. W jego przypadku wątpliwości nadzorcy budzi wycena akcji spółki Centrum Finansowe BPS, która opierała się o kurs zamknięcia z niepłynnego rynku NewConnect.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo