sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

KNF ukarała Mount TFI

msd | 17 lutego 2023
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Mount TFI 200 tys. zł kary pieniężnej za przekroczenie limitów inwestycyjnych w jednym z zarządzanych funduszy.

Według ustaleń nadzorcy, w latach 2018-2021 fundusz Real Estate Income Assets FIZAN naruszył ustawowe limity inwestycyjne podczas lokowania środków w obligacje i udziały spółek kapitałowych.

„Zgodnie z ustawą, papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20 proc. wartości aktywów funduszu” – przypomina KNF.

Maksymalny wymiar kary, jaką nadzorca mógł nałożyć, to 5 mln zł.

Mount TFI specjalizuje się w zarządzaniu funduszami nieruchomościowymi oraz private debt. Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, na koniec stycznia Towarzystwo zarządzało aktywami o wartości 809,6 mln zł, z czego większość znajdowała się w funduszach dedykowanych. W funduszu Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN zgromadzono zaś 129,7 mln zł aktywów netto. W ubiegłym roku zarobił on 7,81 proc. 

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Michael/Ström uruchamia fundusz obligacji dużych spółek

  24 marca 2023
  Broker utworzył zamknięty fundusz, który będzie inwestował w dług największych przedsiębiorstw, w tym kontrolowanych przez skarb państwa lub z nadanym ratingiem inwestycyjnym. Liczy, że w ten sposób trafi w gusta bardziej konserwatywnych inwestorów niż w swoim dotychczasowym funduszu obligacji korporacyjnych.
  czytaj więcej
 • Aktywa funduszy firm minimalnie w dół

  16 marca 2023
  W lutym aktywa funduszy obligacji korporacyjnych spadły o 0,6 proc. lub o 46 mln zł, po tym jak w styczniu zanotowały pierwszy wzrost od września 2021 r. Nadal nie można więc mówić o przełamaniu tendencji.
  czytaj więcej
 • Ponownie solidne napływy do Rentiera

  16 marca 2023
  Wyspecjalizowany w długu prywatnym fundusz Rentier FIZ pozyskał 16,8 mln zł z publicznej oferty certyfikatów inwestycyjnych.
  czytaj więcej
 • Czwarty z kolei miesiąc na plusie

  03 marca 2023
  Zgodnie z przewidywaniami, stopy zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych pną się w górę i w ujęciu rocznym znalazły się najwyżej od dwóch lat, w czym tym razem nie przeszkodziła nawet widoczna w lutym przecena obligacji skarbowych.
  czytaj więcej