wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Pragmy Faktoring

msd | 14 grudnia 2018
Po 14 miesiącach i 12 dniach od złożenia wniosku, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt, na podstawie którego Pragma Faktoring może przeprowadzić publiczne emisje obligacji.

Program wart jest 50 mln zł, a zatem jest to jeden z dwóch najmniejszych programów publicznych emisji zatwierdzanych przez KNF (wcześniej – w 2017 r. - prospekt o wartości również 50 mln zł przeprowadziła przez procedury także Victoria Dom.

Do prospektu Pragmy Faktoring należy natomiast inny rekord – długość prac związanych z zatwierdzaniem dokumentu, który trafił do Komisji 2 października… 2017 r. Oznacza to, że spółka czekała na pozytywną decyzję 14 miesięcy i 10 dni. Dokument uzupełniano i poprawiono w 18 rundach korespondencji, ostatnich uzupełnień dokonano 6 grudnia. Całość dowodzi determinacji spółki.

Oferującym obligacje Pragmy Faktoring będzie tradycyjnie DM BDM, który przeprowadził serię emisji prywatnych dla spółki oraz DM Alior Banku.

Aktualnie na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji spółki, z czego cztery ostatnie oprocentowane są na 4,25 pkt proc. ponad WIBOR 3M (ostatnia wprowadzona emisja została przeprowadzona w marcu), a piąta (z września 2016 r.) na 4 pkt proc. ponad WIBOR. Rynek wycenia cztery wyżej oprocentowane serie z lekkim dyskontem (ok. 1 pkt proc.), co daje im do 6,3 proc. rentowności brutto lub licząc inaczej – do 4,6 pkt proc. rzeczywistej marży ponad WIBOR 3M.

Więcej wiadomości o Pragma Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje