wtorek, 18 stycznia 2022

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

msd | 22 marca 2021
Zatwierdzenie prospektu dającego funduszowi prawo do prowadzenia publicznych ofert certyfikatów inwestycyjnych i dopuszczenia ich do obrotu na GPW zajęło ponad dwa lata.

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego uprawnia Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ do przeprowadzenia ofert publicznych 12 serii certyfikatów inwestycyjnych. Do giełdowego obrotu trafić będzie mogło natomiast 14 serii, ponieważ fundusz do tej pory wyemitował dwie serie certyfikatów.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia prospektu został złożony jeszcze w lutym 2019 r. Noble Funds TFI, które współzarządza funduszem razem z CVI Domem Maklerskim, spodziewało się otrzymać zielone światła od KNF znacznie wcześniej, bo w pierwszej połowie 2020 r. 

FDK Rentier prowadzi działalność inwestycyjną od lipca 2016 r. To publiczny fundusz, ale działający w formule FIZ (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), który skupia się na lokowaniu środków w obligacje przedsiębiorstw, głównie spoza GPW. 

Na koniec ubiegłego roku aktywa funduszu warte były 73,2 mln zł, z czego 72 proc. znajdowało się papierach dłużnych, często wysokodochodowych z kuponami sięgającymi nawet 14-18 proc. rocznie.

W ostatnich 12 i 36 miesiącach FKD Rentier FIZ przyniósł inwestorom kolejno 4,45 i 13,24 proc. stopy zwrotu (uwzględniając wypłacone dywidendy), wynika z danych Analiz Online.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze