czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt funduszu Ipopema Benefit 3 FIZAN

msd | 15 lipca 2022
Na podstawie zatwierdzonego przez nadzorcę dokumentu fundusz wyspecjalizowany w długu firm faktoringowych i pożyczkowych będzie mógł emitować kolejne serie certyfikatów inwestycyjnych.

Prospekt pozwoli Benefitowi na pozyskanie środków od inwestorów w ramach emisji do 11 serii certyfikatów inwestycyjnych, które docelowo trafią do obrotu na GPW. Fundusz będzie miał na to 12 miesięcy.

W zeszłorocznych ośmiu publicznych emisjach, które prowadzone były na podstawie poprzedniego prospektu, Benefit zebrał od inwestorów w sumie 57,5 mln zł.

Zgodnie ze statutem, każda z emisji prowadzonych na podstawie nowego prospektu ma przynieść funduszowi co najmniej 4,72 mln zł wpłat od inwestorów. 

Ipopema Benefit 3 FIZAN specjalizuje się w obligacjach spółek faktoringowych, leasingowych i pożyczkowych. Zarządza nim CVI DM, firma znana z inwestycji w dług prywatny, która działa w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Na koniec czerwca fundusz dysponował 69,9 mln zł aktywów netto. Wykazywał przy tym 0,6 proc. straty za okres ostatnich 12 miesięcy na tle rynkowej średniej sięgającej minus 4,8 proc. 

Więcej wiadomości o Ipopema Benefit 3 FIZAN

Więcej wiadomości kategorii Fundusze