czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt funduszu Ipopema Benefit 3 FIZAN

msd | 10 października 2023
Fundusz wyspecjalizowany w prywatnym długu spółek pożyczkowych, faktoringowych i leasingowych będzie mógł powrócić do oferowania inwestorom swoich certyfikatów.

Na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu Ipopema Benefit 3 FIZAN będzie mógł pozyskiwać środki od inwestorów w nie więcej niż 11 emisjach przeprowadzonych na przestrzeni najbliższego roku.

W 2021 r. fundusz pozyskał od inwestorów 57,5 mln zł z ośmiu emisji publicznych na podstawie ówczesnego prospektu. Lecz kolejne oferty, prowadzone w ramach prospektu ważnego w latach 2022-2023, nie cieszyły się już takim powodzeniem. Fundusz zebrał z nich w sumie 23,3 mln zł, po drodze istotnie wydłużając niektóre subskrypcje, trzykrotnie notując także przypadki, w których emisje nie doszły do skutku z uwagi na zbyt niski popyt.

Fundusz Ipopema Benefit 3 FIZAN, którego portfelem zarządza CVI DM, specjalizuje się w obejmowaniu obligacji firm pożyczkowych, faktoringowych i leasingowych. 

Na koniec września fundusz dysponował 72,8 mln zł aktywów netto, a w ostatnich 12 i 24 miesiącach przyniósł on inwestorom kolejno 11,72 proc. oraz 13,73 proc. stopy zwrotu. 

Na GPW sprzedający kwotuje certyfikaty Benefitu po 133 zł za sztukę, tj. z 3,2 proc. dyskonta wobec ostatniej statutowej wyceny, datowanej na 29 września.

Więcej wiadomości o Ipopema Benefit 3 FIZAN

Więcej wiadomości kategorii Emisje