czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

Kolejna emisja Polskiego Holdingu Inwestycyjnego

msd | 31 grudnia 2019
Tym razem inwestycyjna spółka pozyskała 2,33 mln zł z emisji 12-miesięcznych obligacji serii BL, dowiadujemy z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Oprocentowanie krótkoterminowych papierów PHI ustalono na stałe 7 proc., podobnie, jak w przynajmniej trzech poprzednich 12-miesięcznych emisjach.

Obligacje zostały zarejestrowane w KDPW przez agenta emisji i prawdopodobnie nie zostaną wprowadzone do obrotu na GPW.

Od początku września PHI wyemitował pięć serii 12- i 18-miesięcznych papierów dłużnych o łącznej wartości 7,96 mln zł.

Polski Holding Inwestycyjny to inwestycyjna spółka będąca głównym akcjonariuszem notowanej na NewConnect PHI Wierzytelności. Ma także 12 proc. udziału w kapitale odszkodowawczej Auxilii, również notowanej na NewConnect, a niegdyś obecnej na Catalyst.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje