środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Kolejna skromna emisja funduszu Rentier FIZ

msd | 18 listopada 2022
Fundusz lokujący środki głównie w prywatnym długu pozyskał niecałe 0,7 mln zł z kolejnej publicznej oferty certyfikatów inwestycyjnych.

W październikowo-listopadowej ofercie 13 inwestorów złożyło zapisy na nowe certyfikaty Rentiera o łącznej wartości 672 tys. zł. I była dla funduszu najsłabsza dotychczas emisja prospektowa, za wyjątkiem lutowo-marcowej oferty, która w ogóle nie doszła do skutku. A pozyskana tym razem kwota była niższa od umorzeń, które musiał on obsłużyć w październiku (1,07 mln zł).

Od sierpnia Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ pozyskał w sumie 4,78 mln zł z czterech emisji na podstawie obecnego prospektu (na bazie poprzedniego dokumentu fundusz uplasował osiem emisji o łącznej wartości 24,2 mln zł).

Aktualny prospekt daje Rentierowi prawo do przeprowadzenia jeszcze siedmiu kolejnych ofert publicznych. Najbliższa z nich powinna ruszyć 28 listopada.

Współzarządzany przez CVI DM i Noble Funds TFI fundusz specjalizuje się w długu prywatnym. Według ostatnich informacji, tego typu emisje stanowiły 87 proc. jego aktywów wycenianych wówczas na 103,8 mln zł netto. 

Według ostatniej wyceny, datowanej na 20 października, FDK Rentier FIZ wykazywał 7,05 proc. trzymiesięcznej stopy zwrotu. W perspektywie 12 i 24 miesięcy zarobił on dla inwestorów kolejno 5,47 i 10,24 proc.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze