poniedziałek, 17 grudnia 2018

Newsroom

Kolejne obligacje Siedlec na Catalyst

msd | 12 marca 2018
Miasto Siedlce wprowadziło do giełdowego obrotu wyemitowane w ubiegłym roku 18,5-letnie papiery, którą są oprocentowane na WIBOR 6M plus 1,96 pkt proc. marży.

Debiutujące obligacje warte są 19 mln zł, a ich termin wykupu przypada w listopadzie 2035 r.

Na Catalyst znajduje się także 16 innych serii papierów dłużnych Siedlec z terminami spłaty począwszy od 2023 r. Łączna ich wartość sięga 212,1 mln zł.

Ogółem znajdujące się w giełdowym obrocie obligacje Siedlec oprocentowane są od 1,6 do 2,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Papierami tymi praktycznie się nie handluje, w przypadku 14 serii wciąż nie doszło do ani jednej transakcji.

Więcej wiadomości o Miasto Siedlce

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje