wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Kolejny miesiąc ze spadkiem aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 20 sierpnia 2018
Na koniec lipca aktywa netto funduszy inwestujących głównie w papiery dłużne przedsiębiorstw wyniosły 17,4 mld zł. Były o blisko 230 mln zł niższe niż miesiąc wcześniej, jednak w głównej mierze jest to spowodowane zaprzestaniem podawania tych danych przez jeden z funduszy zamkniętych.

Informacji o wartości aktywów netto nie będzie już publikował Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ. Jest to związane ze stanowiskiem KNF z marca tego roku, w którym uznała, że towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny publicznie udostępniać szeregu informacji dotyczących niepublicznych FIZ-ów. Chodziło o informacje, które Komisja uznała za wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej, jak statuty, sprawozdania finansowe, czy nawet wyceny certyfikatów inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_lipiec 2018

Ostatnie dane dotyczące wartości aktywów netto Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ pochodzą z czerwca. Wówczas na koniec miesiąca wynosiły blisko 197 mln zł. Licząc więc bez tego funduszu, aktywa funduszy obligacji korporacyjnych miesiąc do miesiąca obniżyły się o ok. 33 mln zł. Lipiec był zatem piątym spadkowym miesiącem z rzędu, przy czym skala spadku była zdecydowanie najmniejsza. W okresie marzec-czerwiec aktywa topniały w średnim tempie ok. 260 mln zł na miesiąc.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_lipiec 2018

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje