niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Kolejny przedterminowy wykup w Olivii

msd | 27 marca 2024
Olivia Fin, spółka celowa z deweloperskiej grupy Olivia Centre, przyśpieszy o pół roku spłatę nienotowanych obligacji o wartości 11,2 mln zł.

Termin wcześniejszego wykupu pozagiełdowych papierów serii J ustalono na 29 kwietnia, tj. sześć miesięcy przed dniem spłaty pierwotnie ustalonym w warunkach emisji z 2021 r.

Tymczasem w najbliższy wtorek, 2 kwietnia, Olivia Fin zamierza także przedterminowo wykupić inne nienotowane obligacje o wartości 20 mln zł, o czym informowała pod koniec lutego. Powoli zresztą regułą staje się to, że spółka przyspiesza spłatę krótkoterminowego długu (w lutym Olivia przedterminowo spłaciła papiery za 21,7 mln zł).

Na Catalyst znajduje się 11 serii długu Olivii Fin, w tym dwie w euro. Najdłuższe złotowe papiery OBC0227, od których płaci ona 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR, kwotowane są na 100,1/101,0 proc. nominału (bid/ask).

Jak na razie, w tym roku Olivia Fin uplasowała jedną serię obligacji, pozyskując w ten sposób 7 mln euro. Spółka szykuje się jednak do publicznych ofert na podstawie prospektu, który oczekuje na zatwierdzenie przez KNF.

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Catalyst