wtorek, 21 maja 2019

Newsroom

Kruk przydzielił wszystkie obligacje w publicznej ofercie

msd | 27 listopada 2018
W wartej 30 mln zł publicznej emisji popyt na obligacje windykatora wyniósł 32,85 mln zł. Dokonano 8,66 proc. proporcjonalnej redukcji.

Na obligacje Kruka zapisało się 374 inwestorów, którzy złożyli 391 zleceń nabycia. Każdy z inwestorów zapisał się więc średnio na dług o wartości 87,8 tys. zł. Po jednakowej redukcji każdy z zapisanych inwestorów otrzymał obligacje, ponieważ warunki emisji nie przewidywały skrócenia przyjmowania zapisów.

- Wyszliśmy na rynek w jednym z trudniejszych momentów dla rynku obligacji w Polsce. Popyt był zbliżony do naszych początkowych oczekiwań, co potwierdza, że na rynku pozostała grupa inwestorów indywidualnych stawiających na sprawdzonych emitentów z ugruntowaną historią, a Kruk jest jednym z nich. Mocno wierzymy, że teraz przed nami stopniowa odbudowa zaufania do rynku obligacji jako miejsca aktywnego lokowania kapitału przez inwestorów indywidualnych – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

W trwającej od 15 do 26 listopada emisji Kruk proponował pięcioletni niezabezpieczony dług oprocentowany na 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Dla Kruka była to pierwsza publiczna emisja obligacji od blisko dwóch lat. Wcześniej jednak, w październiku, windykator przetestował rynek prywatną emisją na 35 mln zł.

Obligacje serii AG1 przydzielono w ramach wartego 500 mln zł programu, dla którego KNF zatwierdziła prospekt emisyjny 16 kwietnia.

W emisji udział wziął także Michał Zasępa, członek zarządu Kruka, który objął papiery o wartości 274,1 tys. zł.

- Gratulujemy zarządowi Kruka decyzji o skierowaniu emisji do inwestorów indywidualnych. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu oferty w nowym otoczeniu regulacyjnym i przekonani, że obligacje Kruka są odpowiednim instrumentem finansowym dla istotnej grupy inwestorów – powiedział Jacek Rachel, prezes Domu Maklerskiego BDM, który jest współoferującym i globalnym koordynatorem oferty.

Na Catalyst notowanych jest 18 serii obligacji Kruka, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe emisje, zapadające w latach 2021-2022, zależnie od serii rynek wycenia  w większości z rentownościami od 4,6 do 5,2 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje