czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Kruk zwiększył wartość dostępnych kredytów do 2 mld zł

msd | 21 grudnia 2018
Windykacyjna spółka wraz z podmiotem zależnym Prokura NS FIZ zawarły pięcioletnią umowę kredytu rewolwingowego w ING Banku do kwoty 200 mln zł.

Dzień wcześniej Kruk informował też o zawarciu pięcioletniego kredytu do 50 mln zł w Banku Pocztowym. Teraz zaś po zawarciu wartej 200 mln zł umowy z ING Bankiem poziom dostępnych linii kredytowych windykatora wzrósł do 2 mld zł.

- Biznes dynamicznie się rozwija i potrzebuje dobrego finansowania - podaż portfeli wierzytelności pozostaje silna, do tego obserwujemy obniżoną presję konkurencyjną na niektórych rynkach. Mocno pracowaliśmy nad rozwojem źródeł finansowania w ostatnim kwartale tego roku i odnieśliśmy kilka sukcesów. Tym samym łącznie pozyskaliśmy 355 mln złotych w nowych kredytach bankowych oraz w formie obligacji. To buduje naszą przewagę konkurencyjną na kolejne lata – mówi Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Wcześniej, w listopadzie Kruk zwiększył linię kredytową w mBanku ze 100 do 140 mln zł. W październiku spółka uplasowała obligacje na 35 mln zł wśród inwestorów instytucjonalnych, a w listopadzie zamknięto wartą 30 mln zł ofertę publiczną.

- Najtańszym i do tego najbardziej elastycznym źródłem finansowania jest dla nas kredyt bankowy. Koszty kredytów nie zmieniły się, natomiast za obligacje musimy płacić nieco więcej – mówił ponad dwa tygodnie temu Michał Zasępa, członek zarządu odpowiedzialny za finanse Kruka, podczas konferencji prasowej.

Kruk sam podkreśla, że ma miejsce na bilansie na dalsze inwestycje. Na dowód przypomina, że wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA gotówkowej na koniec trzeciego kwartału wynosił 2,3x, podczas gdy obligacyjny kowenant znajduje się na poziomie 4,0x. 

Na początku grudnia windykator zakończył przegląd opcji strategicznych, zdecydował się jednak pozostać na GPW i rozwijać w oparciu o posiadane zasoby, bez potrzeby dokapitalizowania.

Na Catalyst notowanych jest 18 serii obligacji Kruka, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe emisje z terminami spłaty w latach 2021-2022 rynek wycenia w większości z rentownościami od 4,8 do 5,3 proc. brutto.

Niebawem do obrotu trafić powinny też przydzielone w listopadzie obligacje na 30 mln zł, które Kruk uplasował w publicznej ofercie, proponując inwestorom 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M na pięć lat.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kwietniowa emisja Vantage Development trafiła na Catalyst

  17 lipca 2019
  Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu objęte przez 74 inwestorów 3,5-letnie niezabezpieczone papiery o wartości 45,37 mln zł.
  czytaj więcej
 • Catalyst niknie w oczach

  17 lipca 2019
  Od czterech lat systematycznie spada liczba spółek notowanych na Catalyst. Rynek wtórny daje coraz mniej możliwości dywersyfikacji obligacyjnego portfela, a o poprawę będzie trudno, ponieważ obligacje korporacyjne to coraz częściej domena inwestorów typu private debt.
  czytaj więcej
 • Kruk z kolejnym kredytem

  20 grudnia 2018
  Windykacyjna spółka zawarła z Bankiem Pocztowym pięcioletnią umowę o kredyt obrotowym na kwotę 50 mln zł.
  czytaj więcej
 • OT Logistics z planem naprawczym; prezes zrezygnował

  20 grudnia 2018
  Rada nadzorcza spółki zatwierdziła przedstawiony przez zarząd plan naprawczy. Jednocześnie właściciele wartych 100 mln zł obligacji serii D wyrazili zgodę na przesunięcie terminu zamknięcia emisji refinansującej, a dotychczasowy prezes złożył rezygnację.
  czytaj więcej

Emisje