czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

KSF-M: dodatkowe rezerwy nie powinny zagrażać stabilności systemu

msd | 16 czerwca 2023
W ocenie członków Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego, banki przyspieszą z tworzeniem frankowych rezerw, ale proces ten nie zagrozi stabilności sektora, jeśli tylko nie wystąpią dodatkowe obciążenia i inne szoki.

Według członków KSF-M, czwartkowe orzeczenie TSUE nie zmieni istotnie kierunku orzecznictwa polskich sądów, które już teraz jest dla banków niekorzystne. Spodziewać się można jednak przyspieszenia tempa tworzenia rezerw na ryzyko prawne związane z portfelami walutowych kredytów mieszkaniowych.

„Członkowie Komitetu oceniają, że koszty dodatkowych rezerw nie powinny zagrażać stabilności finansowej, o ile będą ponoszone stopniowo i nie będzie im towarzyszyć nakładanie na banki dodatkowych obciążeń regulacyjno-prawnych ani materializacja innych szoków. Koszty te ograniczą jednak istotnie możliwości zwiększania kapitałów banków, a przez to pogorszą perspektywy finansowania gospodarki” – napisano w komunikacie po posiedzeniu KSF-M.

Komitet podtrzymał też stanowisko, według którego bank i klienci powinni dążyć do polubownego rozwiązania sporów dotyczących kredytów walutowych. Jak zaznaczono, ewentualne rozstrzygnięcia prawne „nie powinny abstrahować od zasad ekonomii i sprawiedliwości społecznej”.

W opinii Komitetu, niezmiennie najsłabszymi punktami krajowego systemu finansowego pozostają ryzyko prawne walutowych hipotek, obniżone nadwyżki kapitałowe banków oraz racjonowanie kredytu.

W posiedzeniu KSF-M udział wzięli przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Ministerstw Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo