wtorek, 31 stycznia 2023

Newsroom

Kujawski BS wykupi obligacje przed terminem

msd | 05 października 2017
Bank spółdzielczy z Aleksandrowa Kujawskiego spłaci 31 października warte 6 mln zł podporządkowane papiery dłużne.

Obrót obligacjami KBS0518 zawieszony zostanie od 18 października. Aktualnie papiery wyceniane są na 100 proc. nominału. Od kilku miesięcy ich notowania pozostawały stabilne, po dość słabym 2016 r., gdy rynek przeceniał dług Kujawskiego BS do 92-96 proc. nominału.

Obligacje KBR0518 wyemitowano w maju 2012 r. z siedmioletnim okresem spłaty. Prawo do przedterminowego wykupu przysługuje bankowi począwszy od maja tego roku. Skorzystanie z niego wymagało zgody KNF, ponieważ wpływy z emisji zostały zaliczone do funduszy uzupełniających, na co pozwalała konstrukcja długu podporządkowanego.

Bank nie informuje na razie by starszą emisję miał zastąpić nowymi podporządkowanymi papierami. Nawet, jeśli tego nie zrobi, jego adekwatność kapitałowa nie powinna istotnie ucierpieć. Kujawski BS, jak wskazywaliśmy dwa miesiące temu, jest jednym z najlepiej wyposażonych w kapitał banków spółdzielczych na Catalyst. Jego łączny współczynnik kapitałowy na koniec czerwca wynosił bowiem 21,28 proc. Bank wyróżnia się też bardzo niskim udziałem kredytów zagrożonych (0,6 proc.).

W I półroczu Kujawski BS miał 0,61 mln zł zysku netto wobec 0,51 mln zł rok wcześniej. Poprawa pochodziła jednak nie z podstawowej działalności, czy niższych kosztów, a z odpisów – bank rozwiązał więcej rezerw, niż dokonał odpisów. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst