poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

Liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw wzrośnie o 11 proc. w tym roku

msd | 21 stycznia 2019
W 2019 roku łączna liczba upadłości i restrukturyzacji powinna wynieść około 1200 podmiotów – prognozuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Według Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) w ubiegłym roku ogłoszono 1081 upadłości i restrukturyzacji wobec 916 rok wcześniej. Liczbę samych upadłości w 2018 r. podliczono zaś na 625 wobec 583 przed rokiem. 

Warto odnotować, że podawana przez KUKE liczba jest istotnie wyższa od tej, którą niecałe dwa tygodnie temu opublikował ubezpieczyciel należności Coface. Szacował on wówczas liczbę upadłości i restrukturyzacji w 2018 r. na 975. 

Tak czy inaczej, KUKE prognozuje, że ogłoszonych upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji będzie w tym roku jeszcze więcej.

- Ze względu na zmianę otoczenia gospodarczego, w 2019 roku przewidujemy zwyżkę upadłości i restrukturyzacji na poziomie 11 proc. Bezpośredni wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw będzie miało nadchodzące osłabienie tempa wzrostu gospodarczego Polski. (…) Patrząc na uwarunkowania międzynarodowe, polskie przedsiębiorstwa z pewnością odczują niższe tempo rozwoju strefy euro, co będzie szczególnie istotne dla branż nastawionych na eksport, takich jak przemysł samochodowy czy meblarski – powiedział Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE, cytowany w komunikacie prasowym.

Ekspert KUKE zwraca uwagę na niepokojące dane z niemieckiej gospodarki, a także bardziej lokalne czynniki, jak na przykład spadek rentowności krajowych przedsiębiorstw, szczególnie tych o malej i średniej wielkości. Jedną z przyczyn ma być presja płacowa, której skutkiem – jak podano – w niektórych przypadkach mogą być problemy z wypłacalnością. Najbardziej narażone na to ryzyko, według wiceprezesa Ślagórskiego, mają być firmy z branży budowalnej i transportowej.

- Pozytywnie na gospodarkę będzie oddziaływać zapowiadane przez Radę Polityki Pieniężnej utrzymanie podstawowych stóp procentowych, a co za tym idzie zachowanie kosztów finansowania w złotych polskich na niezmienionym poziomie oraz podwyższony poziom inwestycji przedsiębiorstw ze względu na aktualnie wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych. Podsumowując, rok 2019 nie powinien przynieść drastycznego pogorszenia się sytuacji gospodarczej, jednakże osłabienie tempa wzrostu oraz pojawiające się w działalności gospodarczej ryzyka, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, będą wpływały na konieczność podejmowania przez polskich przedsiębiorców odpowiednich środków zaradczych – kończy Tomasz Ślagórski.

Miniony rok był trzecim już, od kiedy weszło w życie nowe prawo restrukturyzacyjne, które wprowadziło między innymi zyskujące na popularności przyspieszone postępowania układowe oraz postępowania sanacyjne. Z danych KUKE wynika, że w 2018 r. liczbę otwartych restrukturyzacji podsumowano na 456 (417 wg Coface) wobec 333 rok wcześniej.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje