wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Lokum Deweloper – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 20 sierpnia 2018
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za II kwartał 2018 roku.

W II kw. 2018 roku Lokum Deweloper sprzedał 227 lokali wobec 304 mieszkań zakontraktowanych w I kw. 2018 roku. Niższy odczyt w II kw. jest wynikiem uszczuplonej oferty spółki, spowodowanej wysokim tempem kontraktacji w ubiegłych okresach. Sprzedaż w pierwszej połowie 2018 roku osiągnęła poziom 531 lokali, co oznacza 21,2-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku. Liczba mieszkań objętych umowami rezerwacyjnymi, przedwstępnymi i deweloperskimi wyniosła 699, co oznacza wzrost o 11,3 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2017 roku. Spółka konsekwentnie dąży do realizacji rocznego celu sprzedażowego (powyżej 1000 lokali), który na 30 czerwca 2018 roku został osiągnięty w 53 proc.

W pierwszej połowie 2018 roku Lokum Deweloper rozpoznał w wyniku 24 lokale, co oznacza utrzymanie poziomu z pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku. Niski odczyt jest konsekwencją harmonogramu inwestycji, który podobnie jak w 2017 roku zakłada, że większość mieszkań zostanie przekazana i wykazana w wyniku finansowym dewelopera w drugiej połowie 2018 roku. Zarząd spółki szacuje potencjał rozpoznań w 2018 roku na 973 mieszkań. Na 30 czerwca 2018 roku realizacja potencjału rozpoznań na cały bieżący rok (84 proc.) i przyszły rok (61 proc.) stanowi solidny fundament wyników Lokum Deweloper w przyszłych okresach. Warto zaznaczyć, że na lata 2020 i 2021 określony przez spółkę potencjał lokali do rozpoznania wynosi ponad 1900 mieszkań rocznie (podwojenie skali wobec lat 2018-2019).

Lokum Deweloper w dalszym ciągu skupia swoją działalność na rynku wrocławskim oraz krakowskim. W II kw. 2018 roku spółka zwiększyła liczbę lokali w realizacji we Wrocławiu do 1664 (+264 lokale kw./kw.), utrzymując jednocześnie poziom 360 mieszkań realizowanych w Krakowie. Na 30 czerwca 2018 roku deweloper posiadał 6772 lokale w przygotowaniu, co powinno mu pozwolić uzupełniać ofertę mieszkań w przyszłych okresach.

W pierwszej połowie 2018 roku deweloper konsekwentnie realizował działania prowadzące do rozwoju banku ziemi. W II kw. 2018 roku spółka zakontraktowała 1 ha gruntu we Wrocławiu o wartości 10 mln zł. Grunt pozwoli na realizację 296 nowych lokali. W całym pierwszym półroczu 2018 roku Lokum Deweloper powiększył bank ziemi we Wrocławiu o 5,2 ha oraz uzupełnił bank w Krakowie o 1,7 ha. Łączne wydatki związane z powiększeniem banku ziemi w pierwszej połowie 2018 roku wyniosły 69,8 mln zł. Przeprowadzone transakcje umożliwią budowę 1379 mieszkań. Warto zaznaczyć, że w II kw. 2018 roku deweloper utrzymał wskaźnik ceny zakupu gruntu przypadającej na jedno mieszkanie na poziomie 31 tys. zł, co powinno pozytywnie wpłynąć na marżę realizowanych w przyszłości projektów.

Pobierz cały raport (PDF, 727 KB)

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje