poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Lokum Deweloper – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 12 kwietnia 2019
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za IV kwartał 2018 roku.

W 2018 r. grupa Lokum Deweloper zakontraktowała 1011 mieszkań i kolejny rok z rzędu zrealizowała swój cel sprzedażowy. Grupa zamierza w bieżącym roku osiągnąć kontraktację na poziomie 800 lokali. Zgodnie z harmonogramem inwestycji, należy spodziewać się, że większa część sprzedaży będzie miała miejsce w drugiej połowie roku. Grupa Lokum Deweloper dąży obecnie do uzupełnienia oferty. W ostatnim czasie do sprzedaży trafiło 98 lokali w ramach inwestycji Lokum Villa Nova.

Pomimo trudności, z którymi w 2018 r. mierzyła się cała branża deweloperska (w szczególności związanymi z przedłużającymi się procesami administracyjnymi oraz wzrostem kosztów budowy), grupa Lokum Deweloper zrealizowała wszystkie inwestycje zgodnie z przyjętym harmonogramem. Należy zaznaczyć, że terminowa realizacja projektów była w dużej mierze możliwa dzięki pełnieniu funkcji generalnego wykonawcy.

Grupa w 2018 r. przekazała rekordowe 900 lokali, co skutkowało osiągnięciem 322 mln zł przychodów. Osiągnięta w ubiegłym roku sprzedaż jest przede wszystkim efektem rozpoznania w wyniku mieszkań z osiedla Lokum Victoria we Wrocławiu oraz osiedli Lokum Vista i Lokum Siesta w Krakowie. Na koniec 2018 r. realizacja potencjału rozpoznań na 2018 r. wynosiła 92 proc. (900 lokali z 973 możliwych do rozpoznania), z kolei na 2019 r. 75 proc. (671 lokali z 892 możliwych do rozpoznania). Wysoki potencjał rozpoznań w 2021 r., wynoszący 1766 lokali, jest pochodną przesunięcia harmonogramu przyszłych inwestycji. Grupa, w wyniku nieuzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, nie zdołała w ostatnim czasie wystarczająco odbudować liczby mieszkań w ofercie, co negatywnie przełoży się na poziom kontraktacji w bieżącym roku oraz liczbę przekazań w 2020 r.

W 2018 r. grupa Lokum Deweloper z sukcesem rozbudowywała swój bank ziemi. W ubiegłym roku spółki grupy nabyły i zakontraktowały 26 ha gruntów o łącznej wartości 202 mln zł, z czego 109 mln zł opłacono w 2018 r., zaś pozostała płatność w wysokości 93 mln zł została odroczona do marca i grudnia 2021 r. Grupa Lokum Deweloper posiada zakupiony na bardzo atrakcyjnych warunkach bank ziemi, który potwierdza niska wartość wskaźnika ceny zakupu gruntu przypadającej na jeden lokal, który na koniec 2018 r. wyniósł 30 tys. zł / lokal.

Dobry rok w wykonaniu Lokum Deweloper skutkował zgromadzeniem znacznych nadwyżek finansowych, którymi spółka zamierza podzielić się z akcjonariuszami. W2 018 r. deweloper dokonał zmiany polityki dywidendowej, podnosząc maksymalny poziom dywidendy do 50 proc. zysku netto. Zarząd Lokum Deweloper zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2018 r. w wysokości 2 zł na akcje, co oznacza, że spółka przeznaczy do podziału między akcjonariuszy rekordowe 36 mln zł.

Część nadwyżek osiągniętych w 2018 r. spółka zdecydowała się przeznaczyć na redukcję długu. W marcu 2019 r. Lokum Deweloper zrealizował przedterminowy wykup obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł. Pomimo wypłaty dywidendy oraz przedterminowego wykupu, płynność finansowa dewelopera powinna pozostać na bezpiecznym poziomie.

Pobierz cały raport (PDF, 492 KB)

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

 • Raport: Dobra sprzedaż mieszkań w styczniu, lutym i… COVID-19

  20 maja 2020
  Spodziewamy się, że kontynuacja negatywnego wpływu COVID-19 na wolumen sprzedawanych mieszkań jest nieunikniona. Naszym zdaniem w II kw. 2020 r. powinniśmy spodziewać się bardzo słabego odczytu kontraktacji – uważają analitycy Domu Maklerskiego Navigator.
  czytaj więcej
 • Lokum Deweloper na nowo z długiem netto

  13 maja 2020
  Po wyraźnym obniżeniu salda gotówki i środków zgromadzonych na rachunkach powierniczych w I kwartale bilans wrocławskiego dewelopera ponownie wykazuje dodatnie wartości zadłużenia finansowego netto. Od razu sięgającego prawie 65 mln zł. Pomimo nienajlepszych perspektyw na najbliższe kwartały, płynność Lokum pozostaje zabezpieczona.
  czytaj więcej
 • Lokum Deweloper – raport Navigator Debt Advisory

  04 maja 2020
  Podsumowanie wyników spółki po raporcie za IV kw. 2019 r.
  czytaj więcej
 • Lokum Deweloper wciąż bez długu netto

  25 marca 2020
  Wrocławski deweloper zakończył ubiegły rok z niewielką przewagą gotówki i środków na rachunkach powierniczych nad zadłużeniem odsetkowym. Grupa w końcu zaczęła odbudowywać ofertę mieszkań, ale zastała ją epidemia koronawirusa. W czasy niepewności Lokum weszło jednak z poduszką płynnościową, dostępnymi kredytami i decyzją o niewypłacaniu dywidendy.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje