czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Lokum Deweloper – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 04 maja 2020
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za IV kw. 2019 r.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku Grupa Lokum Deweloper sprzedała 33 lokale. Oznacza to, że w całym 2019 deweloper znalazł nabywców na 268 mieszkań (-73,5 proc. r/r) i tym samym nie zdołał zrealizować zrewidowanego celu sprzedażowego w wysokości 400 lokali. Z powodu niepewności wynikającej z panującej obecnie pandemii Grupa nie zdecydowała się dotychczas na opublikowanie tegorocznego celu kontraktacji. W 1Q 2020 r. deweloper sprzedał 47 lokali wobec 89 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Niski wolumen sprzedaży w 2019 r. jest pochodną bardzo mocno wyprzedanej oferty i trudności z jej uzupełnieniem, spowodowanych ubiegłorocznymi przedłużającymi się procedurami wydawania niezbędnych decyzji administracyjnych. W 4Q 2019 r. deweloper wprowadził do sprzedaży i rozpoczął budowę lokal z krakowskich projektów Lokum Siesta (121 lokali) oraz Lokum Vista (241 lokali). W realizacji znajduje się także inwestycja Lokum Salsa (357 lokali), co oznacza, że wszystkie projekty Grupy prowadzone na terenie Krakowa otrzymały długo oczekiwane pozwolenia na budowę. We Wrocławiu trwa obecnie budowa 98 lokali w ramach inwestycji Lokum Villa Nova. Dodatkowo w ofercie znajduje się realizowany obecnie w miejscowości Sobótka projekt Lokum Monte (152 lokale).

W 1Q 2020 r. Grupa otrzymała pozwolenie na budowę (nieprawomocne) dla pierwszych trzech etapów projektu Lokum Porto. Deweloper czeka na decyzje administracyjne dla inwestycji Lokum Verde. W związku z obecną sytuacją związaną z koronawiursem, start realizacji obu projektów został przesunięty i planowany jest na jesień 2020 r. Oznacza to, że lokale wybudowane w ramach tych inwestycji zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za 2022 r., a nie 2021 r. jak pierwotnie zakładano.

W 2019 r. Grupa przekazała swoim klientom 733 mieszkania wobec 900 lokali rok wcześniej. Potencjał rozpoznań na 2020 r. wynosi 525 lokali (w tym 54 usługowe). Grupa w styczniu 2020 r. otrzymała pozwolenie na użytkowanie X etapu osiedla Lokum di Trevi (256 lokali, w tym 5 wolnych według stanu na koniec 2019 r.) i jest obecnie w trakcie wydawania mieszkań. Realizacja wolumenu przekazań będzie zatem zależeć od poziomu sprzedaży lokali z inwestycji Lokum Villa Nova (zakończenie budowy 98 lokali ma nastąpić w sierpniu 2020 r.) oraz kontraktacji zakończonej już budowy II etapu Lokum Vena (90 lokali). W 1Q 2020 r. deweloper przekazał 253 mieszkania (w porównaniu z 167 lokalami w 1Q 2019 r.), co przełoży się na zadowalające wyniki finansowe w pierwszym kwartale bieżącego roku.

W 4Q 2019 r. Grupa nabyła i zakontraktowała grunty za kwotę 35,0 mln zł (0,3 ha przy ul. Góralskiej – 10,0 mln zł oraz 1,9 ha przy ul. Herbsta – 25,0 mln zł). Oznacza to, że w całym 2019 r. deweloper nabył i zakontraktował 6,9 ha za łączną kwotę 66,6 mln zł. Zakupione w ubiegłym roku grunty umożliwią Grupie wybudowanie 1585 lokali.

W styczniu 2020 r. deweloper sfinalizował nabycie kolejnego 1,2 ha przy ulicy Góralskiej we Wrocławiu za kwotę 42,0 mln zł. Zakup umożliwi powiększenie potencjału posiadanej już działki o kolejne 500 lokali. Biorąc pod uwagę historyczne transakcje zawierane przez Grupę wartość zakupu działki jest wysoka, jednak w ocenie dewelopera dodatkowa powierzchnia mocno uatrakcyjni całość projektu. Obecnie Grupa posiada w przygotowaniu 11,0 tys. mieszkań ze średnią ceną nabycia gruntu przypadającą na 1 lokal na poziomie 31,3 tys. zł. Tanio nabyte przez Grupę działki stanowią istotny zasób w przypadku wystąpienia spadku cen lokali, bowiem deweloper posiada znaczący bufor bezpieczeństwa w zakresie możliwej do zrealizowania marży na sprzedaży. Grupa nie zakłada w najbliższym czasie dalszych działań związanych z rozbudową banku ziemi.

W marcu 2020 r. Zarząd dewelopera zawnioskował, aby cały ubiegłoroczny zysk netto Spółki (39,5 mln zł) przeznaczyć na kapitał zapasowy, wzmacniając tym samym bilans Grupy. Decyzja o braku dywidendy jest spowodowana aktualną sytuacją związaną z koronawirusem. Na ten moment bardzo trudno ocenić, w jakim stopniu pandemia wpłynie na przyszłe wyniki sektora i Grupy.

Pobierz cały raport (PDF, 474 KB)

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje