czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Lokum Deweloper – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 25 marca 2021
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za IV kw. 2020 r.

5 marca 2021 r. Spółka po dokonaniu redukcji zapisów, dokonała przydziału 3,5-letnich, niezabezpieczonych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 100,0 mln zł. Tegoroczna emisja obligacji zawiera mechanizm okresowej amortyzacji, tym samym pół roku przed finalnym wykupem Spółka będzie zobowiązana do spłaty 25,0 mln zł. Oprocentowanie obligacji serii H oparte jest o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,5 proc. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst.

Pozyskane w ramach emisji obligacji serii H środki przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych obligacji serii E. W dniu 3 marca 2021 r. Spółka zawarła transakcje nabycia w celu umorzenia obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 12,0 mln zł. Pozostałe 88,0 mln zł zostanie przedterminowo wykupione na żądanie Emitenta w dniu 29 marca 2021 r.

W 2020 r. deweloper zakontraktował 463 lokale, co oznacza znaczną poprawę wolumenu sprzedaży względem 2019 r., w którym Grupa głównie za sprawą niskiej oferty znalazła nabywców na 268 jednostek (+72,8 proc. r/r). Zarząd Grupy Lokum Deweloper planuje w bieżącym roku sprzedać ok. 1000 mieszkań, co wskazuje na plany powrotu do skali działania z lat 2017-18.

W 2020 r. Grupa istotnie uzupełniła swoją ofertę, która na koniec grudnia 2020 r. opiewała na 949 lokali (+44,9 proc. r/r). Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. deweloper posiadał w budowie 1 350 jednostek. Zarząd dewelopera komunikuje, że w bieżącym roku rozpocznie realizację co najmniej 1000 mieszkań.

Obecnie trwają prace planistyczne na gruntach zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Góralskiej (2 700 lokali w przygotowaniu) oraz przy ul. Poprzecznej (3000 lokali w przygotowaniu). Obie nieruchomości będą w kolejnych latach stanowić flagowe inwestycje dewelopera, które przez długi czas będą silnie wspierać wyniki sprzedażowe Grupy.

W 2020 r. deweloper przekazał swoim klientom klucze do 391 lokali (-46,7 proc. r/r), w tym 80 przekazań miało miejsce w ostatnim kwartale ubiegłego roku (-59,0 proc. r/r).

Znacznie okazalej pod względem przekazań prezentują się kolejne lata. W bieżącym roku Grupa spodziewa się wydać ok. 700 lokali,

zaś w kolejnych latach można oczekiwać rekordowych wolumenów przekazywanych mieszkań.

Pobierz cały raport

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy