czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Marvipol Development – raport kredytowy DM Michael/Ström

Wojciech Bartosik, DM Michael/Ström | 22 maja 2019
Raport przedstawia sytuację finansową grupy kapitałowej Marvipolu po wynikach za IV kwartał 2018 r. i po komunikacie dotyczącym sprzedaży i przekazań mieszkań za I kw. br.

W 2018 r. spółka rozpoznała przychody ze sprzedaży w kwocie ok. 260 mln zł z łącznie 755 przekazanych lokali (vs 511 w 2017 r.) z czego 363 lokale dotyczyły inwestycji Central Park Ursynów 3. Zarząd spółki szacuje, że w 2019 r. zostanie przekazanych również około 750 mieszkań.

Na koniec IV kw. 2018 r. 910 lokali było sprzedanych i nieprzekazanych, 1607 znajdowało się w ofercie, a 608 (niesprzedanych lokali) w posiadanym banku ziemi. Ponadto blisko 2000 kolejnych lokali może powstać na gruntach warunkowo nabytych. Łączny potencjał sprzedażowy emitenta to blisko. 2300 lokali, a z gruntami warunkowo nabytymi ponad 4300 lokali.

W przypadku sprzedaży wszystkich mieszkań w ofercie i banku ziemi po założonych przez analityka DM Michael/Ström cenach, spółka powinna być w stanie wygenerować 793 mln zł gotówki (z uwzględnieniem nakładów, bez uwzględnienia podatku). Zakładając spłatę wszystkich zobowiązań i ponoszenie kosztów operacyjnych rzędu 40 mln zł rocznie w perspektywie trzech lat, Marvipol Development musiałby sprzedać ok. 72 proc. niesprzedanych jeszcze mieszkań (przy założeniu, że ukończone zostałaby wszystkie potencjalne projekty spółki), aby obsłużyć obligacje.

DM Michael/Ström dodatkowo szacuje, że z projektów magazynowych Marvipol Development wygeneruje w ciągu dwóch lat ok. 208 mln zł (bez uwzględnienia podatku). Po uwzględnieniu potencjału do generowania gotówki części magazynowej, spółka musiałaby sprzedać ok. 58 proc. niesprzedanych jeszcze mieszkań, aby spłacić swoje wszystkie zobowiązania i pokryć koszty funkcjonowania spółki w okresie trzech lat.

Sytuacja zarówno płynnościowa, jak i zadłużeniowa nie wskazują, aby spółka miała w najbliższym czasie problemy z obsługą swojego zadłużenia. Relacja środków pieniężnych do zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o przychody przyszłych okresów na koniec IV kw. 2018 r. wyniosła 1,3x. Z kolei wartość wskaźnika długu netto do kapitałów własnych na koniec IV kw. 2018 r. wyniosła 0,46x.

Spółka w 2019 roku zamierza:

  • utrzymać poziom przekazań około 750 mieszkań,
  • zwiększyć poziom sprzedaży mieszkań (dwucyfrowy wzrost wolumenu w ujęciu procentowym)
  • oraz powiększyć bank ziemi w stopniu umożliwiającym wzrost skali działalności.

Dodatkowo, emitent zamierza utrzymać ok. 200 mln zł zaangażowania kapitałowego w inwestycje w magazyny (na koniec IV kw. 2018 r. było to ok. 201 mln zł, a na dzień publikacji raportu ok. 150 mln zł).

Pobierz cały raport (PDF, 1128 KB)

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje