czwartek, 04 marca 2021

Newsroom

mBank może wykazać stratę w IV kw. minionego roku

msd | 20 stycznia 2021
W wynikach IV kwartału bank utworzy 439,5 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich.

Zapowiadana rezerwa o wartości 439,5 mln zł powiększy całkowitą wartość rezerw mBanku związanych z ryzykiem prawnym walutowych hipotek do około 1,2 mld zł, z czego na sam 2020 r. przypada ponad 828 mln zł. 

Rekordowa dotychczas rezerwa na spory związane z frankowymi kredytami stwarza ryzyko, że grupa mBanku wykaże stratę netto w samym IV kwartale. W trzech poprzednich kwartałach 2020 r. bank notował od 87 do 101 mln zł skonsolidowanego zysku netto, ale przy rezerwach na ryzyko prawne nieprzekraczających 189 mln zł kwartalnie.

Po trzech kwartałach 2020 r. mBanku wykazywał 278,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto (894,1 mln zł rok wcześniej), na co największy wpływ miały wyższe odpisy i właśnie rezerwy związane ze sporami dotyczącymi walutowych hipotek.

Na Catalyst notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku, z czego tylko dla najkrótszych papierów MBK0125 znajdziemy w arkuszu jakąkolwiek ofertę sprzedaży. Jej przyjęcie (104 proc. za 100 tys. zł nominału) oznaczałoby 1,27 proc. rentowności brutto dla kupującego przy pewności, że papiery nie zostaną już przedterminowo wykupione (mBank zrezygnował z tej możliwości w styczniu 2020 r.).

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje